Stel vraag

Familie, Scheiden, Alimentatie

Particulier


Bij onze echtscheiding na 36 jaar hadden wij een gezamelijke advokaat .
in een echtscheidingsconvernant zijn verschillende dingen bedongen .
Mijn exman is in het koophuis blijven wonen.ik kom niet uit de hoofdelijke aansprakelijkheid.
Het huis is getaxeerd op 189.000 euro er staat nog een hypotheek op van 198,000 euro.dit huis is aan hem toebedeeld.
Wij hebben ook nog een recreatiewoning ,die is getaxeerd op 85,000 euro er staat nog een hypotheek op van 38,000 euro.dit huis is aan mij toebedeeld.
er zijn spaartegoeden van resp.20.000 ,7000 en een voor het pensieoengat van mijn exman.al deze tegoeden zijn toebedeeld aan mijn exman omdat ik zou zijn overbedeeld.
het tegoed van 20.000 is reeds aan hem uitgekeerd dit heeft hij ook zelf bijelkaar gespaard tijdens ons huwelijk.
het tegoed van 7000 euro en het tegoed wat vrijkomt als hij 65 jaar is geworden worden ook allebei aan hem uitgekeerd ik betaal hier al die jaren al de premie,s voor.
Ik snap het eigenlijk niet hij heeft de lusten van het huis ik heb verder niets beide huizen staan nu te koop.
Is het convernant nu nog rechtsgeldig.
omdat aan bepaalde afspraken niet is nagekomen.
Hij wordt er aan alle kanten beter op en zit lekker thuis WAO.
Ik wordt er alleen maar slechter op en moet mij een slag in de rondte werken om mijn hoofd boven water te houden.
bv dank

Het lijkt erop dat de gezamelijke advocaat die u in de arm heeft genomen geen evenwichtig convenant heeft opgesteld. Of het convenant kan worden vernietigd is maar de vraag. Wel stel ik vraagtekens bij de wijze waarop uw gezamenlijke advocaat zijn werkzaamheden heeft verricht. Ik ben graag bereid tot nader overleg.

Beoordeel dit antwoord:

Aan de hand van uw beschrijving van uw situatie ontdek ik niet meteen een in het oog springend nadeel die u bij de verdeling zou hebben geleden:

- Uw ex krijgt een woning toebedeeld met meer hypotheekschuld dan die waard is, u wordt hierin dus overbedeeld met de helft van 9000 euro.
- U krijgt een vakantiewoning toebedeeld met een aanzienlijke overwaarde, hierin wordt u dus eveneens overbedeeld, met een bedrag van de helft van 47000 euro.
- Bij elkaar wordt u bij de verdeling van het onroerend goed overbedeeld met 28000 euro (de helft van 56000 euro).
- Uw ex krijgt in uw beschrijving aan spaartegoeden 27000 euro, wat minder is dan 28000 euro.

Kortom begrijp ik niet uw "gevoel" dat u er slechter op zou zijn geworden. Dit wordt niet ondersteund door uw beschrijving van de feiten.

U schrijft dat bepaalde afspraken niet zouden zijn nagekomen, maar licht dit helaas niet verder toe.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Mijn exman wilde graag in het huis blijven wonen hij zou de lasten makkelijk kunnen dragen.
dat kon mits ik uit de hoofdelijke aansprakelijkheid zou worden ontheven,de bank ging hier niet mee accoord.
Ik zit nog steeds in de hoofdelijke aansprakelijkheid.
Ik bedoel maar te zeggen hij heeft wel alle lasten van het huis maar ook alle lusten.
Ik zit met een recreatiewoning waar hij ook niets van betaald het huisje staat te koop maar ik heb er ook geen lusten van.
de kosten van het park zijn erg hoorg en ik betaal ook alle gemeentelijke belastingen van de plaats Ommen + toeristenbelasting en derg.
daarnaast betaal ik ook de premie,s van de nu nog lopende spaartegoeden en die heb ik altijd al betaald tijdens ons huwelijk.
Ik zit nu in een huurwoning + ook al m,n vaste lasten.
Hij zit ook nog in de hoofdelijke aansprakelijkheid van de recreatiewoning.
omdat ik geen vaste baan heb gaf de bank ook geen accoord.
Ik heb ook nog over 2010 het jaar van onze scheiding een balastingaanslag van 2400 euro moeten betalen.
Hij heeft een bijna zelfde bedrag terug gekregen.
Ik was vanaf 1 maart al uit het huis en woonde in een caravan achter in de tuin bij m,n dochter samen met m,n pleegzoon die met mij mee wilde .
Vanf 1 mei heb ik tijdelijk met hem in een recreatiewoning gewoond tot 15 april 2011 toen kreeg ik de beschikking over de huurwoning waar ik nu in woon.
Ik hoop dat U er een beetje uit kunt komen .
Ik weet alleen dat ik heel zwaar zit met alles en m,n exman op wintersport gaat naar turkye en zegt tegen onze dochter dat hij het nog nooit zo goed heeft gehad als nu.


- Ik begrijp niet goed waarom u nog premies betaalt voor de spaartegoeden terwijl deze volgens u krachtens het gesloten echtscheidingsconvenant inmiddels aan uw ex zijn toebedeeld. Ik ken niet de details van het convenant, maar in gebruikelijke situaties bent u niet meer jegens uw ex gehouden tot de betaling van die premies en zou u ervoor moeten zorgen dat die polissen zo snel als mogelijk op naam van uitsluitend uw ex worden gesteld. Voorzover u premies na uw echtscheiding onverschuldigd heeft betaald kunt u deze waarschijnlijk bij uw ex terugvorderen.

- U heeft er middels het echtscheidingsconvenant voor gekozen de recreatiewoning toebedeeld te krijgen. Daar horen vaste lasten bij (evenals overigens bij de echtelijke woning waar u nu van af bent). Als u die niet meer kunt opbrengen kunt u ervoor kiezen (en is het wellicht raadzaam) deze zo snel als mogelijk te verkopen.

- Hoe het zit met de verdeling van de belastingaanslagen kan ik niet goed beoordelen. Kennelijk is hierover in het echtscheidingsconvenant geen regeling afgesproken. Wellicht is dit aan de aandacht van u en uw advocaat ontsnapt bij het opmaken van het echtscheidingsconvenant. Afhankelijk van de vraag of en in hoeverre hierover afspraken zijn gemaakt en of er geen grote inkomensverschillen zijn geweest sluit ik sluit niet uit dat u hiervoor uw ex en/of uw echtscheidingsbemiddelaar nog zal kunnen aanspreken.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag