Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Zakelijk


Bij mijn huidige werkgever heb ik:
- 6 maanden gewerkt, met behoud van uitkering
- 2x een jaarcontract

Ik heb dus feitelijk 3 x een tijdelijk contract gehad.

Nu bied de werkgever mij nogmaals een tijdelijk contract aan van een jaar.

Mogen zij mij voor een vierde keer een tijdelijk contract aanbieden?
Zouden ze niet verplicht moeten zijn om mij in vaste dienst te nemen, als ze nog langer van mijn densten gebruik willen maken?

Beste,
Ik ga er van uit dat u in dienst bent getreden voor een half jaar, en vervolgens twee keer een jaarcontract heeft gekregen.
De hoofdregel bij tijdelijke contracten is dat in beginsel deze van rechtswege eindigen (anders gezegd: uw werkgever laat het contract aflopen en daar hoeft hij niks voor te doen). Bij overschrijding van een bepaald aantal contracten of een bepaalde periode geldt dat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is ontstaan. Dit wordt de ketenregeling genoemd.
Per 1 januari 2020 is de regel dat wanneer u langer dan 36 maanden in dienst bent OF u heeft meer dan drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. U bent momenteel 2,5 jaar in dienst geeft u aan, maar u krijgt wel een vierde arbeidscontract. Als tussen deze arbeidscontracten geen periode langer dan 6 maanden heeft gezeten (u bent niet langer dan 6 maanden er tussenuit geweest), ontstaat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
Maar let op: als u nog geen 18 bent (waarvan ik er nu vanuit ga dat u dat wel bent), geldt het niet. En als op uw arbeidsovereenkomst een cao van toepassing is, kan daar een uitzondering in zijn gemaakt op de ketenregeling. Kijk daar dus goed naar.
Ik adviseer u hierover in gesprek te gaan bij uw werkgever. Indien u een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kunt claimen, kunt u een beroep doen op volledige ontslagbescherming waarbij opzegging door de werkgever is vereist, en dat gaat niet zomaar.

Beoordeel dit antwoord:

Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag