Stel vraag

Wonen, Buren

Particulier


Bij het plaatsen van een nieuwe ruit in onze woonkamer is schade aan de kozijnen en rubbers ontstaan. Omdat wij willen dat de schade wordt hersteld hebben we de factuur niet betaald. Het glasbedrijf wil dit echter op ons verhalen (middels aanmaningen, deurwaarder e.d.).

U mag van uw aannemer verlangen dat hij zijn werkzaamheden goed en zonder schade verricht, anders is hij tekort geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen (art. 6:74 BW). Als u kunt aantonen dat zijn werkzaamheden tot schade heeft geleid mag u die schade in mindering brengen op de te betalen factuur door middel van een verrekeningsverklaring (art. 6:128 lid 1 BW). Wel dient u de aannemer eerst in gebreke te stellen, dus in de gelegenheid te stellen om de schade te herstellen (art. 6:82 BW). Als hij dat weigert zult u moeten laten vaststellen wat de kosten zijn om de veroorzaakte schade door een ander te laten herstellen.

Beoordeel dit antwoord:

In aanvulling op de heer Swart:

Het geheel 'achterhouden' van de factuur kan op zichzelf ook een tekortkoming betekenen. Let hier dus goed op.

U dient dus enkel een gedeelte van de factuur opschorten of uiteindelijk in mindering brengen. Het 'achtergehouden' bedrag moet in relatie staan tot de daadwerkelijk schade.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag