Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Zakelijk


Bij het geval dat een onderneming verschillende BV's heeft: Vanaf 1 juli zijn er een aantal medewerkers van de een BV naar de ander gaan werken. Is het noodzakelijk om een nieuwe contract op te stellen voor de medewerkers. De naam is dezelfde gebleven allen het kvk nummer is veranderd. De arbeidsvoorwaarden zijn gelijk gebleven. Zou een addendum ook voldoende zijn?

Krachtens de wet (art. 7:662 e.v. BW) gaan de rechten en plichten van werknemers bij overgang van onderneming automatisch over op de nieuwe onderneming. Een nieuw arbeidscontract is dus helemaal niet nodig, dus zeker niet wettelijk vereist. Wel is het netjes als de werknemers door middel van een brief of email van de overgang en de datum in kennis worden gesteld.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag