Stel vraag

Consument, Verzekering, Schade

Particulier


Bij een middagje waterskien is er een grote scheur in mijn eigen wetsuit ontstaan, doordat bij een val een scherpe rand aan een beschadigde ski in mijn wetsuit sneed. Normaal gesproken bevatten de skis geen scherpe randen. Van tevoren heb ik een disclaimer getekend, waarin staat dat het bedrijf niet aansprakelijk is voor schade aan persoonlijke eigendommen. Is er desondanks sprake van nalatigheid (door de beschadigde ski) waardoor het bedrijf toch aansprakelijk zou kunnen zijn?

Uw conclusie lijkt mij, gezien wat u hierboven vermeldt, juist alleen is het moeilijk aan te tonen tenzij u van die ski direct foto's heeft gemaakt. Veel bedrijven sluiten bij voorbaat aansprakelijkheid voor diefstal/beschadiging eigendommen uit maar in dit geval is er wel degelijk een verband tussen het gebruikte (ter beschikking gestelde materiaal)en de ontstane schade. Nogmaals; het is nu aan u: wie stelt moet ook bewijzen.

Beoordeel dit antwoord:

Stel het bedrijf formeel aansprakelijk in een aangetekende brief en stel ook een termijn waarbinnen u een schriftelijke reactie wilt. heeft u uw eigen verzekering geinformeerd? Misschien kan de tussenpersoon iets voor u betekenen. Bedrijven zijn vaak gevoeliger voor brieven van professionals (b.v. rechtsbijstandsverzekering/jurist/verzekeringsagent) dan van een particulier.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag