Stel vraag

Familie, Scheiden, Alimentatie

Particulier


Bezwaar beëindiging bewindvoering en mentorschap door advocaat?

Een goede vriendin van me (80 jaar) is vergeetachtig, ze is niet dement, maar in een heel vroeg stadium.
Nu is ze door een hulp die wekelijks bij haar komt, bij een stichting terecht gekomen die een bewindvoering en mentorschap heeft aangevraagd bij de rechtbank. Deze beschikking is op 23 januari 2024 uitgereikt. Nu is haar geld op een andere rekening gestort, op een beheerrekening van de stichting en op de tweede rekening krijgt ze maandelijks een bedrag toegekend. Ze heeft een rekening nu waarop plm. € 23.000 euro staat. Ze heeft een heel klein pensioen en een AOW uitkering. Huur van de flat is best wel hoog, maar ze heeft geld genoeg. Ze krijgt nu van de bewindvoering max € 50 per week uitgekeerd.
Ze heeft in de 2e helft van 2023 wel haar handtekening gezet onder de aanvraag, maar is het er totaal niet mee eens.

Mijn vraag: kan ze nu zelf (met hulp van haar nicht en mij (vriendin)) een bezwaar indienen zodat deze bewindvoering en mentorschap beëindigd kan worden of moet ze daar een advocaat voor hebben?

Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag