Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Beste vervolgstap na klachten op werk?

Mijn werk geeft aan klachten over mij te hebben. Echter ben ik hier nooit op aangesproken en ben ik alleen uitgenodigd voor een gesprek afgelopen maandag. Ze geven aan dat dat ze het volgende hebben ontvangen:

De signalen die wij hebben ontvangen zijn divers:
• Zonder kloppen kamers binnenstormen
• Niet ingaan op hulpvragen/negeren
• Grof taalgebruik, vloeken en brutaal tegen cliënten
• Luidruchtig aanwezig in huiskamer
• Geen rekening houden met ziektebeeld en/of beperkingen
• Angst bij cliënten door gedrag
• Respectloze benadering
• Weinig tot geen empathie
• Seksueel getinte opmerkingen
• Veel afwezig van de afdeling
• Cliënten hebben het gevoel dat ze moeten bedelen om hulp
• Niet houden aan zorgplan (in stalift plakmat ipv op bed)
• Foto’s maken voordat hulp wordt geboden

Alleen zijn al deze punten mij onbekend en ben hier ook nooit op aangesproken. Vooral het 1 na laatste punt is vreemd, dit staat namelijk helemaal niet beschreven.
En het laatste punt is in opdracht van om een passende oplossing te vinden.

Nu geven ze mij 3 opties:
1. ontslag op staande voet
2. werken op een andere locatie onder begeleiding.
3. samen tot overeenstemming komen en uit elkaar gaan.

Wat is hierin het beste? ik moet hier donderdag 16-03-23 een besluit in nemen.
Ik ben nooit eerder uitgenodigd voor een gesprek of hierop aangesproken en daarnaast ben ik me van deze punten ook niet bewust. U zult begrijpen dat dit nogal uit de lucht kwam vallen toen mij dit ter oren kwam.
Alleen het laatste punt zit een kern van waarheid in, maar daar is reden toe en natuurlijk wordt er eerst naar de situatie gekeken of het wel mogelijk is om een foto te maken wanneer er letsel is gebeurd.
Ik werk als verzorgende IG (net de opleiding afgerond, nooit eerder hier over aangesproken. Alles ging goed en ik ben zelfs mogen starten met de opleiding verpleegkunde).


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag