Stel vraag

Wonen, Buren

Particulier


Beste Meneer/Mevrouw

Ik huur een appartement in een studentenflat en heb recent de afrekening van de servicekosten over 2011 ontvangen van mijn woningbouwvereniging. Dit jaar heeft de woningbouwvereniging echter de gemiddelde teruggave uitgerekend en dat terug gegeven in plaats van ieder appartement afzonderlijk. Dit komt volgens hun door een aantal onjuiste meterstanden.

Ik voel me hierdoor benadeeld omdat ik bewust zuinig leef, bijvoorbeeld kort douchen en bijna nooit de verwarming aan. Ook heb ik over 2010 een significant hoger bedrag terug gekregen.

Ik heb de woningbouwvereniging er op gewezen dat ik me benadeeld voel en ik vorig jaar meer terug heb gekregen, waarop zij antwoorden dat het energiebedrijf de woningbouwvereniging de kosten over het hele complex in rekening brengt. Dat het op deze manier het eerlijkst verdeeld is, en dat ze daarom geen uitzondering kunnen maken voor mij.

Mijn vraag is of ik hier nog wat aan kan doen, want ik heb het gevoel dat ik nu moet opdragen voor een fout in de meterstanden.

Alvast bedankt,
Met vriendelijke groet

Je zou moeten bekijken wat in de algemene voorwaarden hierover is geregeld. Als nadrukkelijk is bepaald dat de woningbouwvereniging deze handelswijze mag toepassen dan zal je inderdaad weinig kunnen doen. Mocht dat niet zo zijn dan kunt u het beste de eindafrekening niet betalen en schriftelijk mededelen dat je niet akkoord gaat met het bedrag. U heeft immers niets te maken met afspraken die tussen de woningbouwvereniging en energieleverancier zijn gemaakt. Daarnaast heeft de woningbouwvereniging erkend dat gemiddelde kosten zijn berekend en niet op basis van een berekening van meterstanden per appartement, zoals dat, als ik het goed begrijp, de jaren ervoor wel het geval was. Voor een vergelijkbare zaak zie, LJN: BK8401,Sector kanton Rechtbank Maastricht , 345229 CV EXPL 09-3806

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag