Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Beste lezer,

De organisatie waar ik werk werkt volgens de kinderopvang cao. Ik heb vernomen dat bij een 0-uren contract na 3 maanden er volgens de wet een rechtsvermoeden bestaat dat de omvang van de arbeidsovereenkomst gelijk is aan het gemiddelde aantal gewerkte uren van de laatste 3 maanden.
Mijn vraag: Geldt dit ook binnen de cao kinderopvang? Ik kan er in de cao niks over vinden.

Alvast bedankt.

Omdat u (veel) langer dan 3 maanden werkzaam bent voor deze werkgever is sprake van een rechtsvermoeden van arbeidsomvang van het gemiddelde aantal uur van de laatste 3 maanden.
Hieronder vindt u een voorbeeldbrief om uw uren te claimen, welke u aan uw situatie kunt aanpassen. U hoeft zo’n brief pas te sturen op het moment dat uw werkgever u inroostert voor minder uren.

De werkgever kan een claim weerleggen als hij kan aantonen dat het extra werk maar tijdelijk is (bijvoorbeeld vanwege een bepaald project, vervanging of seizoensdrukte). Ook kan het zijn dat andere afspraken gelden over extra werken, vastgelegd in cao. U geeft echter aan dat er niets in de cao staat, dus is dit niet het geval.

Het betreft wetsartikel 7:610b BW: Indien een arbeidsovereenkomst ten minste drie maanden heeft geduurd, wordt de bedongen arbeid in enige maand vermoed een omvang te hebben gelijk aan de gemiddelde omvang van de arbeid per maand in de drie voorafgaande maanden.

Arbeidsrecht is mijn specialisatie. Neem gerust vrijblijvend contact met me op als u er niet uitkomt met werkgever.

Geachte heer, mevrouw,

Vanaf XXX werk ik bij u met een oproepovereenkomst / arbeidsovereenkomst voor XXX uur per week/maand.

Gemiddeld heb ik (tenminste) de afgelopen drie / XXX maanden meer uren, te weten XXX uur gewerkt. Ik wil deze uren dan ook graag in mijn arbeidsovereenkomst laten opnemen.

Ik verzoek u daarom om wijziging van mijn arbeidsovereenkomst in XXX uur per week / maand op grond van artikel 7:610b Burgerlijk Wetboek en/of eventuele bepaling in CAO.

Indien u van mening bent niet in te hoeven gaan op mijn verzoek, verzoek ik u om mij met toelichting te berichten waarom u deze mening bent toegedaan.

Graag verneem ik van u binnen 14 dagen na heden.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag