Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Beste heer/mevrouw,

In mijn arbeidsovereenkomst staat het volgende gemeld:

'elk der partijen is bevoegd de arbeidsovereenkomst door schriftelijke opzegging te beƫindigen met inachtneming van de geldende opzegtermijn van 2 kalendermaanden, tenzij uit artikel 7:672 BW een langere termijn voortvloeit en onverminderd de overige opzegbepalingen.

Is dit juridisch in orde? Het mag toch niet zo zijn dat de opzegtermijn voor beide partijenen gelijk is?

Graag hoor ik van u, alvast hartelijk bedankt!

De wettelijke opzegtermijn voor een werknemer is 1 maand. Je mag dat in onderling overleg verlengen mits dan de opzegtermijn van de werkgever 2 maal zo lang wordt. Dus beide een opzegtermijn van 2 maanden mag niet.

Beoordeel dit antwoord:

Het kan zijn dat in de CAO die mogelijk van toepassing is, staat dat de opzegtermijn voor beide partijen gelijk is. Dan mag er wel een gelijke termijn worden afgesproken. Dus ik adviseer u de CAO er nog even bij te pakken.

Staat dat er niet, dan is de bepaling nietig. De wettelijke termijnen gelden dan. Als u bijv. weg wilt, dan geldt een maand. Als uw werkgever u wilt opzeggen, geldt een staffel. Bent u korter dan vijf jaar in dienst, dan is de opzegtermijn een maand. En zo komt er iedere vijf jaar dienstverband een maand opzegtermijn bij.

Het is wel aan te raden de nietigheid in te roepen. Dat doet u door de werkgever een brief/e-mail te sturen waarin u zegt dat het opzegbeding nietig is.

Succes

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag