Stel vraag

Wonen, Buren

Particulier


Beste heer/mevrouw,

Ik woon op de 8e verdieping van een appartementecomplex. Mijn keukenafvoer zit verstopt. Nu ga ik een ontstoppingsbedrijf inschakelen om deze verstopping te verhelpen. De verstopping ligt buiten het woongedeelte waar ik dus met een gewone ontstopper niet bij kan komen en genoodzaakt ben om een specialist in te schakelen. Wie is er aansprakelijk voor de gemaakte kosten?

De verhuurder verwijst bij een reparatieverzoek waar ik zelf verantwoordelijk ben naar het besluit kleine herstellingen artikel 1:

ontstoppen van het binnenriool tot aan het aansluitpunt vanuit het woonruimtegedeelte van het gehuurde op het gemeenteriool dan wel op het hoofdriool, voorzover deze riolering voor de huurder bereikbaar is

Wat ik al eerder zei ligt de verstopping buiten het woongedeelte en waarschijnlijk dus tot woongedeelte en standpijp van het complex. Onderburen hebben vergelijkbare problemen dus het lijkt mij inziens een bouwtechnische oorzaak.

Kunt u zeggen wie aansprakelijk is huurder of verhuurder?

Op basis van uw toelichting en zonder verder de inhoud van het huurcontract of andere stukken te kennen, is de verhuurder aansprakelijk vanwege het feit dat het geen klein herstel betreft (omdat u aangeeft dat uw onderburen er ook last van hebben) en het probleem nog eens buiten het woongedeelte ligt. Ik raad u aan de verhuurder in gebreke te stellen.
Komt u er samen (nog) niet uit en ontstaat er een juridisch geschil, dan kunnen wij u bijstaan in deze zaak. Neemt u desgewenst contact met mij op voor overleg. Klikt u op de direct-contact knop naast dit antwoord onder mijn naam.

Beoordeel dit antwoord:

Verstopping in standpijp is voor rekening van verhuurder tenzij tijdens onderzoek blijkt dat u of een nabuur zich niet aan de regels heeft gehouden waardoor verstopping.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag