Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


beste Heer/mevrouw,

Ik ben door een tia eenzijdig blind geworden en kan hierdoor mijn werk niet meer uitvoeren.ik ben als zelfstandige werkzaam geweest.Ik heb geen werk en geen inkomen ook geen uitkering.
een baan vinden op mijn leeftijd en met mijn beperking is na ca 100 solicitatie,s niet gelukt .ik kan geen 100 % meer functioneren.is er recht op een uitkering in mijn situatie.

bij voorbaat dank

Had u een arbeidsongeschiktheidsverzekering of een vangnetverzekering bij een verzekeringsmaatschappij als zelfstandige, dan moet u daar een beroep op doen. Heeft u die niet dan is er alleen bijstand mogelijk van de gemeente op grond van de wwb.
De wwb kent een inkomens- en vermogenstoets. Dat wil zeggen dat de gemeente nagaat of uw eventuele partner inkomen heeft en de gemeente zal nagaan of u meer vermogen heeft dan voor een alleenstaande of gehuwde is toegestaan. Voor die inkomensgrenzen en vermogenstoets kunt u informatie vinden op de website van de gemeente of de rijksoverheid.

met vriendelijke groet,

Beoordeel dit antwoord:

Aanvullend: wellicht kunt u een beroep doen op het besluit bijstandsverlening zelfstandigen (BBZ)als u uw eigen bedrijf zou willen en kunnen voortzetten.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

bedankt voor uw antwoord .is er door mijn beperking kans dat ik voor een deel afgekeurd word voor de arbeidsmarkt.en kan je dit weigeren.aangezien de kans op een baan dan wel erg klein word.


Reactie van de vraagsteller

dat is het probleem ik ben zzper en kan door mijn beperking niet meer het vak uitoefenen wat ik beheers.tevens als ik solliciteer dan kan ik mijn beperking niet verzwijgen en is de kans dat ik hiermee een baan verwerf erg klein .dus ben ik vooralsnog aangewezen op een uitkering heb ik dan recht op bijstand of op een arbeidsongeschiktheiduitkering?


Als u een dergelijke keuring ondergaat of moet gaan kunt u de uitslag niet weigeren. Overigens zou u als u een baan kunt vinden kan uw werkgever wellicht een beroep doen op loondispensatie. De vraag is echter of het feit dat u helaas aan een oog blind bent betekent dat u niet zou kunnen werken. Er wordt een participatiewet ingevoerd en dat betekent dat bedrijven een bepaald aantal mensen met een beperking in dienst moeten nemen. U zou daar wellicht onder kunnen vallen.

Beoordeel dit antwoord:

Als zzp-er komt u niet in aanmerking voor een arbeidsongeschikheidsuitkering van de overheid. Alleen kunt u een dergelijke uitkering krijgen als u daarvoor particulier verzekerd was. Bent u niet verzekerd (particulier) dan is er alleen de bijstand. U moet er wel rekening mee houden dat voor mensen in de bijstand alle arbeid passend geacht wordt. Daar zijn wel een aantal beroepen bij die voor u niet mogelijk zijn. Bijvoorbeeld vrachtwagenschauffeur. Informatie hierover kunt u aan uw gemeente vragen.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag