Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Beste allemaal,

Wij als hostingpartij krijgen toch veel vragen omtrent de Wet van Dam. Om nu niet helemaal blind af te gaan op de vele verschillende artikelen online, wilde ik een tweetal vragen stellen:

1) ZZP'ers en kleine bedrijven, vallen zij nu wel of niet onder de Wet van Dam? Op de ene site staat van wel, op een andere staat dat kleine bedrijven middels "flexwerken" wel als particulier mogen worden gezien.

2) Bestaande contracten. Stel dat een (particuliere) klant in 2007 een 5-jarig contract met ons heeft afgesloten voor een domeinnaam. Dit jaar zou deze dan worden verlengd met nog eens 5 jaar. Gaat op dat moment dan de Wet van Dam gelden?

3) Bij het voorbeeld van punt 2: is het mogelijk dat de Wet van Dam ook op bestaande contracten kan worden toegepast? Ik had begrepen dat dit wellicht ook zou gaan gebeuren.

Alvast bedankt voor de inzet en mochten er vragen zijn, dan beantwoord ik deze graag!

De wet van Dam heeft geleid tot een aanpassing van het burgerlijk wetboek en is eigenlijk dus geen aparte wet. De belangrijkste aanpassingen zijn aangebracht bij de wetsartikelen die betrekking hebben op de algemene voorwaarden.
1. De wet zegt hierover:
Bij een overeenkomst tussen een gebruiker en een wederpartij, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, wordt vermoed onredelijk bezwarend te zijn een in de algemene voorwaarden voorkomend beding. Dus volgens de wet zijn zzp'ers en bedrijven uitgesloten. De reflexwerking houdt in dat de bepalingen voor consumenten soms ook gelden voor kleine bedrijven. Voorwaarde is dan dat de transactie waarvoor het bedrijf is benaderd, buiten het kader van zijn beroepsactiviteiten valt.
2. De wet geldt in ieder geval voor contracten die dit jaar verlengd worden
3 Er is een eerste mij bekende uitspraak van de kantonrechter uit Haarlem die in zijn vonnis aangeeft dat aanpassingen in de wet nu al gelden en dus ook uw contract van 5 jaar nu al met een opzegtermijn van 1 maand kan worden opgezegd.

Beoordeel dit antwoord:

Aanvullend op de heer Martens kan ik melden dat de wet vanaf 1 december dit jaar (2012) ook geldt voor lopende contracten. Dus tussen 1-12-2011 en 1-12-2012 alleen voor nieuw afgesloten contracten, daarna voor alle (particuliere) contracten. U heeft dus tot 1 december de tijd om uw algemene leveringsvoorwaarden aan te (laten) passen.

Beoordeel dit antwoord:

Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag