Stel vraag

Consument, Verzekering, Schade

Particulier


Beschrijving van het probleem:
Een persoon is op zijn werk, en krijgt als bedankje voor het harde werken met zijn collega's een bootcamp aangeboden tijdens zijn werktijd. Tijdens deze bootcamp valt de persoon van een menselijke piramide. Gevolg: hersenschudding, flinke nekklachten en een aantal weken op bed liggen. Daarnaast mist hij hierdoor ook zijn vakantie en heeft hij geen annuleringsverzekering.

Twee vragen:
- Kan de werkgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade die Jan heeft opgelopen?
- Kan Jan het missen van zijn vakantie verhalen op het bedrijf?

Wat vervelend voor Jan. Hopelijk herstelt hij spoedig.
De werkgever kan wel aansprakelijk worden gesteld voor de opgelopen schade. Ook kan hij zijn vakantie verhalen op het bedrijf. De werkgever is aansprakelijk voor schade tijdens werktijd, tenzij er sprake is van opzet of roekeloosheid. Meestal is de werkgever daarvoor verzekerd.
Het is aan te raden dat Jan juridische hulp inschakelt om op te komen voor zijn belangen. Ik kan hem hierbij helpen.

Beoordeel dit antwoord:

Ik hoop dat Jan een voorspoedig en volledig herstel heeft.
In dit soort gevallen mag verwacht worden dat de werkgever een aansprakelijkheids-
of ongevallenverzekering heeft gesloten voor het personeel. Als dat zo is dan kan op die verzekering een beroep worden gedaan. Heeft de werkgever dit niet gedaan dan kan In beginsel de werkgever aansprakelijk worden gesteld. Dat geldt voor de letselschade maar ook de materiele schade zoals een geboekte vakantie die niet door kan gaan. Om een definitief advies te kunnen geven is het van belang om alle details te kennen.

Beoordeel dit antwoord:

Er zal rekening gehouden moeten worden of de aangeboden bootcamp "in de uitoefening van zijn werkzaamheden" is verricht.

Aansprakelijkheid van de werkgever op grond van art. 7:658 BW zal worden afgewezen omdat een ongeval tijdens een door de werkgever georganiseerde spelactiviteit (de bootcamp) géén werkactiviteit is. Deelname kan niet worden aangemerkt als arbeid in de zin van art. 7:658 BW. De werknemer neemt vrijwillig deel aan een recreatieve activiteit. Het is niet aannemelijk dat het niet meedoen (arbeidsrechtelijke) consequenties zou hebben gehad. Daaraan doet niet af dat de activiteit tevens "bedrijfsdoelstellingen" diende. Het organiserend bedrijf kan niet worden aangemerkt als een hulppersoon van de werkgever in de zin van art. 6:76 BW. Dat de werkgever heeft meegedeeld dat de bootcamp "absoluut veilig" zijn, leidt niet tot "aansprakelijkheid als werkgever". Daarentegen, had de persoon in kwestie dit onderdeel van de bootcamp kunnen overslaan omdat het géén arbeidsrechtelijke activiteit is geweest.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag