Stel vraag

Overheid, Gemeente, Vergunning

Particulier


Beroept gemeente zich terecht op participatiewet?

Mevrouw X huurt sinds 2017 een kamer bij meneer Y. Op een gegeven moment voert meneer Y mevrouw X dronken en maakt haar zwanger. Na de geboorte van haar zoon wordt deze door meneer Y erkend (juni 2020). Mevrouw X huurt tot op de dag van vandaag een kamer bij meneer Y, maar is na de geboorte tijdelijk bij haar ouders gaan wonen omdat meneer Y aan een rigoureuze verbouwing begon, die nog steeds niet is voltooid. Mevrouw X beschouwde dit als een onveilige situatie voor haar kind.
Zij ging ervan uit dat de verbouwing 3 tot 6 maanden zou duren en heeft zich daarom niet uitgeschreven. En ze is per slot van rekening nog steeds huurder.
De gemeente beroept zich op de participatiewet en wil nu dat mevrouw X alle uitkeringen vanaf de maand van erkenning door de vader terugbetaalt.
Mijns inziens zegt de participatiewet juist dat, wanneer zij niet met meneer Y samenwoont, zij geen gezamenlijke huishouding voeren.
Ter info: beide personen hebben aan de gemeente laten weten dat zij geen relatie met elkaar hebben, anders dan dat zij de gezamenlijke ouders van een kind zijn.


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag