Stel vraag

Wonen, Buren

Particulier


Bepaalt gemeente beplanting in particuliere tuin?

Mijn huisbaas beweert dat de gemeente zomaar mag bepalen welk groen er uit mijn tuin weg zou moeten. Bijvoorbeeld Portugese laurieren en lage struiken. De buren hebben hier totaal geen belang bij. Kan dat nou zo maar?

In het algemeen is het zo dat je zelf bepaalt welke beplanting je in je tuin hebt, met inachtneming van regels in het Burgerlijk Wetboek rond bijvoorbeeld overhangende takken. Echter, er zijn situaties waarbij een gemeente kan ingrijpen.

Een gemeente kan bijvoorbeeld eisen stellen aan de beplanting in een tuin wanneer een bestemmingsplan dit voorschrijft. Een bestemmingsplan kan beperkingen opleggen over de aard van de beplanting, de hoogte ervan of het behoud van bepaalde landschappelijke waarden. Het is altijd mogelijk een bestemmingsplan in te zien bij de gemeente, zodat u kunt controleren of er dergelijke voorschriften zijn.

Het kan ook zijn dat de beplanting in uw tuin een bedreiging vormt voor de openbare veiligheid, zoals bij onveilige situaties op de openbare weg. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan planten die het zicht belemmeren op kruisingen.

Als derde kan er een conflict zijn over de erfgrens. U heeft het recht om planten en struiken te planten tot op de erfgrens, mits deze niet hoger zijn dan 2 meter. Bomen moet u op minimaal 2 meter van de erfgrens planten, tenzij er in de gemeentelijke verordening iets anders bepaald is. Als hierdoor een conflict ontstaat, kan de gemeente ook ingrijpen.

Het is dus afhankelijk van de specifieke situatie of de gemeente beplanting in uw tuin kan eisen. Als u twijfelt of dit bij u het geval is, is het raadzaam contact op te nemen met de gemeente voor meer informatie, of dit verder te laten uitzoeken door een rechtshulpverlener."
----------------
Stichting Rechtswinkel.nl is een landelijk werkende organisatie met studenten en vrijwilligers. Bovenstaand advies is gemaakt op basis van beperkte informatie en is mogelijk onvolledig of zelfs onjuist voor de situatie waarin u zit. Raadpleeg voor uw verdere stappen altijd een jurist of advocaat. Lees disclaimer:https://rechtswinkel.nl/disclaimer

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag