Stel vraag

Overheid, Gemeente, Vergunning

Particulier


Ben ik verplicht om controle op rookmelders toe te staan?

Ben ik in de gemeente Den Haag verplicht om een controleur toe te laten tot mijn eigen woning ("achter de voordeur") om te controleren of de per 1 juli 2022 verplichte rookmelders aanwezig zijn?

De verplichting is opgenomen in het Bouwbesluit en niet in zoiets als het wetboek van strafrecht. Handhaving van het bouwbesluit en deze verplichting is In principe aan de gemeente. Voorheen was de regel al van toepassing op nieuwbouwwoningen en vond controle bijvoorbeeld ook plaats in het kader van (bouw)vergunningen.

Het zal niet zo snel gaan gebeuren dat ambtenaren aan de deur staan om actief op rookmelders te controleren. Meer informatie over eventuele handhaving kunt u via onderstaande link vinden:
https://rijksoverheid.bouwbesluit.com/Inhoud/docs/wet/bb2012_nvt/11/algemeen-deel-bij-de-nota-van-toelichting-stb.-2021-147/9

De kwestie zal waarschijnlijk vooral gaan spelen bij verzekeringsvragen/dekking, verkoop/verbouwing van woningen en huur(geschillen). Daarnaast zijn er nu helaas ook criminelen die de verplichte rookmelder als babbeltruc gebruiken.

Beoordeel dit antwoord:

Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag