Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Ben ik, als werkgever, wel of niet verplicht om op een informatieverzoek van een deurwaarder te reageren. Er staat simpelweg dat wij verplicht zijn binnen 5 dagen te reageren, maar ik lees op een HR-site dat wij helemaal niet verplicht zijn tot beantwoord. Tenzij het daadwerkelijk een loonbeslag is.
Daar komt nog bij dat de werknemer meteen op de hoogte is gesteld, die heeft zelf contact opgenomen ivm een betalingsafspraak. Nu ontvang ik toch nogmaals zo'n informatieverzoek.

Ik vind dit zo raar, mag dat zomaar? Moet ik medewerking verlenen, ondanks dat werknemer een regeling heeft getroffen?

Nee, U bent niet verplicht om te voldoen aan een informatieverzoek van een deurwaarder. Alleen als hij een vonnis heeft kan hij beslag leggen op het loon van een werknemer en de daarmee samenhangende informatie opvragen. Dus u kunt van de deurwaarder eisen dat hij eerst het vonnis aan u laat zien op grond waarvan hij de informatie vraagt.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Heel hartelijk dank!!!


Reactie van de vraagsteller

Geachte heer Martens,

Inmiddels geeft De Schout Gerechtsdeurwaarders aan dat wij wel verplicht zijn om deze gegevens te verstrekken, conform art. 475g lid 2 Rv.

Is dit echt zo?

Ook het feit dat er een betalingsregeling is afgesproken, maakt geen einde aan deze verplichting. Aldus de deurwaarder.


Volgens art 475 g lid 3 Rv hoeft alleen opgave gedaan te worden aan:
"Een deurwaarder die gerechtigd is tegen een schuldenaar beslag te leggen"
Dus de deurwaarder zal eerst moeten aantonen dat hij gerechtigd is om beslag te leggen en dat kan hij doen een grosse van een vonnis of verzoekschrift te laten zien waaruit volgt dat hij beslag mag leggen. Deurwaarders treden namelijk ook wel eens op niet in hun hoedanigheid van deurwaarder maar als een soort incassobureau. Daarom zal de deurwaarder eerst moeten aantonen dat hij in zijn hoedanigheid van deurwaarder de gegevens mag en kan vragen.
Als de deurwaarder dat aantoont door een grosse dan moet u de termijnen van de betalingen en hun omvang alsmede eventuele gelegde beslagen mededelen.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag