Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Begin juli heb ik mijn functioneringsgesprek gehad, waarin ik mondeling en (later ook schriftelijk in het gespreksverslag) de toezegging heb gekregen dat ik na mijn jaarcontract, dat op 1 oktober 2012 verloopt, een vast contract voor onbepaalde tijd zal krijgen.

Inmiddels heb ik een andere baan gevonden waar ik per 1 december kan beginnen. Half augustus heb ik hierop gesolliciteerd, waarna ik eind augustus/begin september gesprekken heb gehad en dus ben uitgekozen. Tijdens mijn functioneringsgesprek was er dus nog geen sprake van dat ik weg zou gaan.

Deze week heb ik mijn werkgever ingelicht en gezegd dat ik per december aan andere baan heb. Ik was in de veronderstelling dat het aanbod van mijn vaste contract nog zou gelden en dat ik daarom per 1 oktober zou opzeggen, met een opzegtermijn van 2 maanden (dus per 1 dec. stoppen).

De reactie van mijn werkgever was echter: je contract verloopt 1 oktober, dus daar hoeven we dan niets meer mee te doen, hoewel ik mondeling heb toegezegd je een vast contract te zullen geven.

Wat zijn mijn rechten nu? Sta ik in mijn recht dat ik per 1 oktober alsnog mijn vaste contract krijg, aangezien dat mondeling én schriftelijk is toegezegd. Daarin zou ik een opzegtermijn van 2 maanden hebben, dus is mijn werkgever verplicht om me tot 1 december door te betalen en werk te geven.

Een lastige kwestie. Ik kan mij voorstellen dat uw werkgever gelijk zal krijgen bij een rechter op grond van de volgende juridische redenering. U heeft het aanbod van werkgever nog niet aanvaard, zodat werkgever daarmee het recht heeft het aanbod in te trekken. Ook zou sprake kunnen zijn van (al dan niet wederzijdse) dwaling. Verder zou werkgever zich kunnen beroepen op de redelijkheid en billijkheid. Ik denk dan ook dat u zwak staat.

Beoordeel dit antwoord:

Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag