Stel vraag

Familie, Scheiden, Alimentatie

Particulier


Begin dit jaar is vader overleden, twee zussen hebben ruzie met hem gemaakt en zijn daarna niet meer gekomen. In opdracht van vader moest ik zijn geld van de bank halen en heeft hij dit verdeeld (15.000 euro)onder mij, 2 andere zussen en broer. Kunnen de twee zussen nog aanspraak op dit geld maken? Er staat nog een restbedrag van 1500'euro op mijn rekening. Kan ik dit verdelen onder zussen en broer? Alvast hartelijk dank.

Als uw vader geen testament heeft gemaakt door middel waarvan de erfopvolging anders is geregeld, zijn de twee zussen nog steeds erfgenaam. Zij hebben in ieder geval recht op hun aandeel van het overgebleven vermogen (dat wat vader nog had ten tijde van zijn overlijden). Daarnaast zouden zij een beroep kunnen doen op hun legitieme rechten, dat wil zeggen het deel van de nalatenschap waar zij altijd aanspraak kunnen maken ondanks bijvoorbeeld gedane schenkingen. Voor de berekening van de legitieme wordt het geschonken geld ook meegeteld. Het legitieme deel is de helft van een gewoon kindsdeel, dus in dit geval zal dat neerkomen op ieder 1/12e.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Hartelijk dank voor uw antwoord. Mijn vader had geen testament. Het gaat om een paar duizend euro wat door zes kinderen gedeeld zou moeten worden. Ik heb hun deel van het overgebleven geld nog op een spaarrekening staan maar ik vraag me af hoelang ik dat moet laten staan.


Er is geen wettelijke termijn waarbinnen een nalatenschap verdeeld moet zijn. De aanspraken van de andere erfgenamen kunnen dus ook niet verjaren, met uitzondering van het beroep op de legitieme. Dat recht vervalt na 5 jaar.
De verdeling is een handeling waar alle deelgenoten aan mee moeten werken en waarover dus overeenstemming moet zijn. Als u tot verdeling wilt overgaan kunt u het beste alle erfgenamen een verdelingsvoorstel doen.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag