Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Begin 2011 hebben wij gebruik gemaakt van een advocaat. Met zijn (ongespecificeerde) rekening waren wij het niet eens. Hierover toendertijd telefonisch contact over opgenomen. Vervolgens een jaar geen reactie. Begin januari 2012 herinnering ontvangen. Vervolgens per mail aangegeven niet eens te zijn met nota en beklag gedaan over reactietijd. Vervolgens nog weer gebeld om reactie.. Geen enkele ontvangen.
Nu worden wij gebeld , een jaar en 3 maanden later, om te schikken. Dit terwijl wij het niet eens zijn met het bedrag en, geen enkele onderbouwing krijgen. (Nota 1 is betaald, nota 2 niet. Werkzaamheden zijn onduidelijk en bedrag overtreft mondelinge prijsafspraak) Wat kunnen wij doen...

De advocaat is verplicht om u een overzicht te geven van de verrichte werkzaamheden met daarbij de tijdsbesteding per dag en per eenheid (5 of 6 minuten)
Het overschrijden van de prijsafspraak is zonder meer verboden. U heeft dus alle reden om te klagen. Wel is het waarschijnlijk zo dat de advocaat wel iets gedaan heeft en daarom recht heeft op een bedrag. U kunt proberen met onderhandelen er uit te komen en anders kunt u een klacht indienen bij de deken van de orde van advocaten.
Ik heb ervaring met het beoordelen en betwisten van advocaten declaraties. Dus als ik u verder kan helpen doe ik dat graaag.

Beoordeel dit antwoord:

Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag