Stel vraag

Familie, Scheiden, Alimentatie

Particulier


Bankschuld....2 echtelieden in scheiding, beiden wonen inmiddels samen met een ander... Beiden zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de bankschuld. Bank kan regeling treffen maar wilt nu ook de de gegevens (netto salaris)van degene hebben met wie zij samenleven.

Het lijkt mij dat de bank moet controleren of de beide schuldenaren naast de hypotheeklasten ook de normale huishoudlasten kunnen betalen.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag