Stel vraag

Overheid, Gemeente, Vergunning

Particulier


Als Kynologenclub en hondensportvereniging sinds 1936 zijn wij met de gemeente in gesprek over een toe te wijzen locatie. De gemeente stelt dat wij geen sportvereniging zijn en niet de rechten van een sportvereniging hebben. Volgens een aantal bestuursleden is het op provinciaal niveau geregeld dat een hondensportvereniging wel als een "gewone" sportvereniging gezien wordt en is het zelfs wettelijk vastgelegd. Kunt u hierover uitsluitsel geven?

De rechtspersoon vereniging is in het BW vastgelegd, maar ook niet meer dan dat. In dat opzicht hebben uw medebestuurders dus ongelijk. Wat wel en wat geen sportvereniging is wordt dan blijkbaar bepaalt door de gemeente.

Ik neem aan dat de gemeente op uw verzoek om een locatie ter beschikking te stellen schriftelijk heeft gereageerd. .In dat geval heeft de gemeente ook aangegeven op grond waarvan zij van mening zijn dat u geen recht hebt. Hebt u geen schriftelijk verzoek gedaan, dan adviseer ik u om dat alsnog te doen.

U lokt daarmee een appellabel besluit van de gemeente uit. Weigert de gemeente weer, en dan kunt u daar bezwaar tegen aantekenen en hebt dan ook meteen de rechtsgrond.

Beoordeel dit antwoord:

Het gaat inderdaad niet om de vraag of uw vereniging het etiket 'sportvereniging' wel of niet kan krijgen. En als dat al zo zou zijn, dan zou de gemeente u duidelijk uit moeten kunnen leggen waarom zij van mening is dat dat wél belangrijk is. Kennelijk weten uw medebestuursleden het al wel. U kunt hen vragen waar zij e.e.a. gevonden hebben.

Los daarvan komt bij het kiezen van een geschikte locatie voor uw club m.i. vooral het bestemmingsplan naar voren als kader voor wat daar wel en niet mag, en dus ook of u zich daar als hondenvereniging mag vestigen. Het zou kunnen dat de gemeente of uzelf een locatie in gedachten heeft, die als bestemming 'sport en recreatie' of 'maatschappelijk' heeft. Ook dan is het mij niet duidelijk waarom u zich daar als hondenvereniging niet zou mogen vestigen. Dat zou dan moeten blijken uit de toelichting op het bestemmingsplan.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag