Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Als ik op een zondag werk van 12:00 tot 17:00. Heb ik dan recht op een pauze? Mijn baas zegt van niet.

Geachte vraagsteller,

In de Arbeidstijdenwet is vastgesteld dat een werknemer recht heeft op 30 minuten pauze indien hij langer dan 5,5 uur heeft gewerkt. Door middel van de CAO kan van deze regel worden afgeweken. U hebt in ieder geval minimaal 15 minuten pauze als u langer dan 5,5 uur hebt gewerkt.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Aan dit antwoord heb ik nog niet veel. Als ik 5 uur werk heb ik dan recht op 15 minuten pauze?


Nee, u heeft pas recht op (minimaal) 15 minuten pauze als u 5,5 uur hebt gewerkt. In uw situatie heeft uw werkgever gelijk. Excuses indien mijn eerste antwoord niet duidelijk genoeg was.

Beoordeel dit antwoord:

Welke CAO is van toepassing?

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag