Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Als ik een bedrijf overneem waarbij de vorige eigenaar heeft aangegeven dat er geen schulden zijn en teken voor akkoord maar later blijken er wel schulden te zijn. wie draait dan voor de schulden op?

Allereerst nooit iemand op zijn blauwe ogen geloven. Dat wel doen is sowieso geen goede uitgangspunt bij het zaken doen.

U moet in een contract goed vastleggen hoe u de zaak overneemt.

Er kan worden overeengekomen dat de schulden en vorderingen tot de datum van overname van het bedrijf voor rekening zijn en blijven van degeen die het bedrijf overdraagt. Het bedrijf kan ook worden overgenomen inclusief schulden en vorderingen. In het eerste geval moet ook worden vastgelegd wat de consequenties zijn als de overdragende partij de schulden niet (geheel) betaalt, bijv door vrijwaring te eisen in het geval de schuleisers bij u op de stoep staat.In het tweede geval is het nuttig overeen te komen wat er moet gebeuren als bijvoorbeeld de schulden onverwachts groter blijken te zijn. Regelt u het niet goed dan kunt u in de problemen komen.

Bij de KvK kunt u goede voorlichting krijgen over het overnemen en voeren van een onderneming.

Beoordeel dit antwoord:

Allereerst: als stukken met dit soort teksten worden getekend staat er meestal meer in, dus een voorbehoud om die reden.
Dan mijn voorlopig antwoord: ik lees het als een garantie van de verkoper dat er geen oude schulden zijn. Als iets wordt gegarandeerd en het blijkt niet te kloppen kan de verkoper daarop worden aangesproken. Afhankelijk van wat er op papier staat voor het bedrag van de extra schuld of tot het maximum bedrag van de verleende garantie(s). Zelf leg ik daarover altijd schriftelijk vast wat de afspraken zijn. Te veel overnames hebben een rare nasleep wegens onduidelijkheid over dit soort zaken.
Mijn advies: leg dit soort zaken 2 graden duidelijker en explicieter af. Vooraf duidelijke afspraken = minder gedonder achteraf.
Ook wat overwegingen voor de expliciete afspraken voorkomt veel gedonder: wat wordt waarom afgesproken met welk doel?

Beoordeel dit antwoord:

Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag