Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Als er ten onrechte onregelmatigheidstoeslag is uitbetaald,
kan dit zomaar teruggevorderd worden? En tot hoever terug?

Dit kan niet teruggevorderd worden als u niet wist en niet kon weten dat er ten onrechte een onregelmatigheidstoeslag is betaald. Maar als u niet onregelmatig werkt dan is de kans groot dat u had moeten weten dat u geen recht had op de onregelmatigheidstoeslag. In dat geval mag de werkgever die toeslag terugvorderen.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Ten eerste werkte ik alleen maar onregelmatig, op oproepbasis (weekend taxichauffeur), 's nachts ontving ik nachttoeslag. Dit zou echter wel in de taxicao vermeld zijn..


In de CAO voor taxichauffeurs was tot 1 januari 2010 opgenomen dat er recht bestond op een onregelmatigheidstoeslag van € 1,05 per uur voor de gewerkte uren tussen 22.00 en 06.00 uur. Deze toeslag bestaat dus niet meer. Volgens mij kan gesteld worden dat u niet wist en ook niet kon weten dat de toeslag vervallen is. Daarbij kun je in ieder geval een beroep doen op het gegeven dat uw werkgever dit blijkbaar zelf ook niet wist. Dus is verdedigbaar dat het niet teruggevorderd kan worden. Als het gaat om deze toeslag dan kan die overigens dus tot maximaal 1 januari 2010 te worden teruggevorderd.

Beoordeel dit antwoord:

Naar mijn mening kan dit juist wel worden terug gevorderd.
juist omdat gelet op de cao deze onregelmatigheid toeslag zou zijn vervallen. ( dit zeg ik met voorbehoud aangezien ik de CAO van de taxi branche niet meer in bezit heb of heb bestudeerd.
voor de rest ben ik het met collega Martens eens u kunt altijd met mij contact opnemen.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag