Stel vraag

Familie, Scheiden, Alimentatie

Particulier


Als een gezinsvoogd een vermoeden uitspreekt dat de moeder suikerziekte, hoge bloeddruk, borderline en onvoldoende inkomsten heeft en
het kind wordt vervolgens uit huis geplaatst, zonder dat de rechtbank bewijzen heeft ontvangen in de vorm van bankafschriften en doktersverklaringen,
is er dan sprake van onrechtmatig handelen of niet ? Moeder verzorgde het kind goed, wilde het kind niet kwijt, was ook geen gevaar voor het kind en kan
via doktersverklaringen aantonen niet aan deze aandoeningen te lijden.

In het jeugdbeschermingsrecht gaat het niet bepaald om waarheidsvinding en dus 'keiharde' bewijzen. De rechter moet iets aannemelijk vinden en dan neemt de rechter daarop een beslissing. De rapportage is dan meestal leidend. Daar zijn advocaten het vaak mee oneens. Het is dan de taak van de advocaat (samen met client) om wel hard tegenbewijs er tegenover te stellen. Doktersverklaringen, verklaringen van school, buren, ooms, tantes, kennissen, etc. Inbrengen ten processe en alles wat niet klopt met redenen omkleed tegenspreken. De moeder kan vermoedelijk nog in hoger beroep (binnen 3 maanden na de dag van de uitspraak) en anders bij een verlengingszitting dit allemaal aanvoeren. Voor meer info kunt u rechtsreeks een e-mail naar mij sturen.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag