Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Als bij een maatschap de raad van bestuur bestaat uit meerdere leden, is het dan mogelijk om één lid de dagelijkse leiding als verantwoordelijkheid te geven, en een ander lid de toezichthoudende taak? Wordt hiermee voldaan aan de eisen gesteld in de WTZi en aanverwante wet- en regelgeving?

Ik neem aan dat uw vraag gaat over een stafmaatschap in de medische zorg. De vraag hoe het bestuur van de maatschap is vastgelegd en hoe een toezichthoudende taak wordt vervuld is vastgelegd in de overeenkomst die de maten met elkaar gesloten hebben. Veelal is zo dat er een of drie maten belast zijn met het besturen van de maatschap. Meestal is er geen lid of bestuurslid met een toezichthoudende taaak maar ligt de toezichthoudende taak bij alle maten gezamelijk. Dit is mag op grond van de wet. De WTZi is overigens niet direct van toepassing op de maathschap maar op de instelling waarvoor de maatschap werkt.

Nadere informatie over de verhouding maatschappen en WTZi:www.ggzbeleid.nl/2007/1138.pdf

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag