Stel vraag

Familie, Scheiden, Alimentatie

Particulier


alimentatie

Wij willen een nieuwe berekening van kinderalimentatie laten maken. Omdat de kosten te hoog worden maandelijks. Inmiddels hebben we allebei een ander gezinsleven opgebouwd. Mocht dit een zaak worden kunnen deze kosten dan worden vergoed? Zo niet wat zullen de kosten gemiddeld worden?

Een goede berekening die bij de rechtbank stand houdt kost € 350,=, plus B.T.W. U weet dan exact waaraan u toe bent. Er is een garantie dat die berekening ook bij de rechtbank stand houdt. Misschien is een rechtbank-procedure niet nodig, omdat de wederpartij zal instemmen met de berekening. Wel zijn alle financiële gegevens nodig (aan te leveren via e-mail). U dient de volgende gegevens over te leggen

Checklist relevante gegevens bij echtscheiding/alimentatie

In verband met berekening alimentatie:
Inkomen:
1 aangifte inkomstenbelasting over het meest recente jaar
2 aanslag inkomstenbelasting over het laatste (meest recente) jaar
3 jaaropgave(n) van het meest recente jaar
4 loon- en/of uitkeringsstroken van de laatste drie maanden

bij ondernemers (ook via de B.V.):
5 jaarrekeningen (eventueel geconsolideerd) van de laatste drie jaren van alle ondernemingen

Woning:
6 koopwoning: overzicht (maandelijkse) hypotheeklasten en aflossingsverplichtingen/premie levens-
verzekering, alles met betalingsbewijzen en OZB-aanslag/WOZ-waarde woning
7 huurwoning: huurovereenkomst waaruit kale huur en eventuele bijkomende lasten blijken,
alsook overzicht van mogelijke huurtoeslag, alles met betalingsbewijzen

Overige lasten (voorzover van toepassing):
8 Polis ziektekostenverzekering, mogelijke zorgtoeslag en niet vergoede medische kosten
9 Omgangskosten kinderen (frequentie en kilometers)
10 Aflossing en hoogte (gezamenlijke) schulden
11 Kosten kinderopvang
12 Premies voor levensverzekeringen, verzekeringen voor uitkering bij ziekte of oudedagsreserve
13 Studiekosten
14 Herinrichtingskosten
15 Alimentatieverplichtingen aan derden
16 Overige kosten die van belang kunnen zijn bij bepaling van de draagkracht

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag