Stel vraag

Wonen, Buren

Particulier


Al googlend kwam ik onderstaande vraag en uw antwoord van maart 2015 tegen:
Vraag: Mijn buurman wil een garage gaan bouwen (9 meter lang) tegen de erfgrens. Waarbij de goot op de grens 2,30 meter hoog wordt. De nog van gehuisde 4 meter.
Onze relatief ondiepe tuin van 5,70 op het zuiden komt hierdoor, is onze zorg, veel in de schaduw te liggen.
Mag de muur van de garage 2,30 hoog zijn op de erf grens? Ik lees overal dat erfafscheiding maximaal 2 meter vergunning vrij mogen zijn? Kunnen we iets beginnen tegen het te verwachten zon verlies?

Antwoord: Met een erfscheiding (die maximaal 2 meter hoog mag zijn) wordt gedoeld op een schutting of scheidingsmuur. Een garage valt daar niet onder en daar gelden dus andere eisen voor.

Mogelijk is de garage vergunningsvrij, maar dat wil niet zeggen dat hij u 'zomaar' mag opzadelen met een soort Chinese muur. Een aantal aspecten is daarvoor van belang: ruimtelijke beleving, schaduwhinder, etc.
Als uw tuin op het zuiden ligt, houdt u in de zomer nog behoorlijk wat zon over, maar in de andere seizoenen kan er inderdaad behoorlijke schaduwwerking zijn. U kunt mij per e-mail een schetsje sturen van hoe de ligging van de garage wordt ten opzichte van uw woning en uw tuin. Ook heb ik gegevens nodig over de grootte van de tuin van de buren. Dan kan ik nagaan of de garage inderdaad vergunningsvrij is, en of de situatie zodanig is dat de garage tot burenhinder leidt.

Ik krijg helaas te maken met een nog ergere situatie. Mijn aanstaande buurman gaat het huis naast ons afbreken en een nieuw huis bouwen. Hij heeft een garage gepland op onze zuid-erfgrens, precies naast ons huis en terras. Afmetingen: 3 meter hoog en 11 meter lang. Dit zou een ramp zijn voor onze zon en tuinbeleving.
Hij verteld mij dat dit vergunningsvrij zou mogen worden neergezet. Klopt dit en wat kunnen wij hier tegen ondernemen?
Omdat we momenteel in het buitenland verblijven zijn we bang dat hij in onze afwezigheid al aan de slag gaat.

Of iemand onrechtmatig handelt door een vergunningsvrij bouwwerk neer te zetten, hangt af van de grootte van uw perceel, de grootte van uw tuin, de locatie van uw woning op het perceel en de invloed van het bouwwerk op de totaalbeleving. Onlangs heeft een rechtbank een gebouweigenaar bevolen een gebouw af te breken, ook al was het legaal aanwezig. Als u de uitspraak leest, ziet u dat er sprake was van een extreme situatie: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNNE:2016:4439.

Kortom: in extreme gevallen is de rechter bereid iemand op grond van het burenrecht te dwingen een bouwwerk aan te passen of te verwijderen, al staat het er legaal. Of van zo'n situatie sprake is, hangt van de hierboven genoemde omstandigheden af. Dat was de reden dat ik de andere vraagsteller vroeg naar een situatieschets of foto's, zodat ik daarvan een goed beeld kan krijgen. Als u mij deze informatie toestuurt, kan ik voor u eveneens een beoordeling maken.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Ik zou u graag de situatieschets willen doorsturen,


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag