Stel vraag

Familie, Scheiden, Alimentatie

Particulier


Akte van verdeling niet correct opgesteld?

Ik ben al enige jaren gescheiden van mijn ex-vrouw. Bij het willen verkopen van mijn woning loop ik hier nu echter weer tegenaan.
Eind 2007 ben ik weggegaan bij mijn partner destijds en ingetrokken bij mijn ouders. 6 februari 2008 heb ik een woning gekocht. De hypotheek staat enkel op mijn naam en in de akte van levering heb ik laten noteren dat ik deze woning kocht, vooruitlopend op de aanstaande scheiding. Dat wij waren overeengekomen dat bedoeld registergoed na voltooiing van de echtscheidingsprocedure, middels inschrijving van de echtscheiding in de registers van de Burgerlijke Stand, aan mij in eigendom dient toe te horen. Zonder dat ik deswege enige vergoeding jegens haar verschuldigd ben, op geen enkele wijze. Deze akte van levering hebben wij beiden ondertekend destijds en is op 7 februari 2008 ingeschreven ten kantore van de Dienst voor kadaster en de openbare registers.
Door omstandigheden (de scheiding is nogal naar verlopen) is de scheiding op 26 mei 2009 pas uitgesproken.
Hierbij zijn wij bevolen over te gaan tot verdeling van de tussen ons bestaande gemeenschap van goederen, en is er een notaris benoemd om de verdeling op een door hem te bepalen plaats en tijd te bewerkstelligen.
Ik moet toegeven dat ik dat laatste nooit echt heb gezien. In diezelfde uitspraak werden mijn kinderen namelijk ineens aan moeder toevertrouwd en zat ik mentaal even aan de grond. Mijn advocaat heeft me hier ook niet op gewezen en van de benoemde notaris heb ik nooit iets vernomen.
Met het idee dat bij de akte van levering de verdeling ook al was beschreven en er verder ook niets was om te verdelen, heb ik dus nooit gehandeld naar een verdere afwikkeling van verdeling.
Nu wil ik mijn woning verkopen en komt de notaris ineens last minute met de mededeling dat mijn ex ook dient te tekenen. Mijn ex heeft hier nooit gewoond, heeft nooit meebetaald aan de hypotheek (die staat ook alleen op mijn naam) en bij het Kadaster staat de woning alleen op mijn naam aangegeven.
Mijn ex ruikt nu geld en eist 10.000 euro in ruil voor een handtekening.

Ze heeft hier helemaal geen recht op, hier heeft ze van afgezien en voor getekend in de akte van levering bij aankoop van de woning. Maar als ik niet betaal, tekent ze niet en dien ik de koper een vergoeding te betalen omdat van mijn kant de koop niet kan plaatsvinden.
Het meest vreemde vind ik dat ik in 2017 hertrouwd ben, in 2020 weer gescheiden en dat deze ex-partner, die wel in de woning heeft gewoond en meebetaald heeft aan de hypotheek, niet hoeft te tekenen.

Wat is mijn recht nu? Wie zat/zit er fout?
Is dat de destijds toegewezen notaris die nooit iets heeft laten horen voor de verdeling?
Ben ik dat zelf door te denken dat dit al geregeld was in de akte van levering?
Is het mijn huidige notaris, die verkeerd aangeeft dat mijn ex mee moet tekenen?

Ik ben lichtelijk wanhopig, ik wil niet dat de verkoop niet door kan gaan, maar vind het ook zeker niet eerlijk als mijn 1ste ex-vrouw ineens 10.000 euro krijgt voor een woning waar ze niets mee te doen heeft gehad. Zeker niet omdat ik met de overwaarde eindelijk alle schulden uit mijn 1ste huwelijk volledig af kan lossen die ik nog aan het afbetalen ben vanaf onze scheiding. En ze me het financieel al die tijd (nog) steeds heel zwaar heeft gemaakt/maakt.

Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag