Stel vraag

Wonen, Buren

Particulier


Afrekening elektriciteitskosten

Verhuurder heeft een locatie met twee gebouwen n.l. één gebouw voor verzorging (zorgcomplex) en één gebouw voor verhuur aan senioren (huurcomplex in z.g. vrije sector).
Er is één inkoopmeter voor elektriciteit voor beide gebouwen bij verhuurder aanwezig. Iedere huurder van het huurcomplex heeft een eigen elektriciteitsmeter waarop verbruik per huurder wordt vastgesteld. De huurder heeft geen mogelijkheid om een andere leverancier te kiezen.

In de huurovereenkomst staat:
Artikel 4.2 Deze betalingsverplichting omvat:
a. een kale prijs voor het gebruik van het appartement;
b. een voorschot op de kosten voor de algemene kosten voor de, aan de appartementen toebehorende gemeenschappelijke ruimten zoals schoonmaak en verbruik van gas, water en licht;
c. een verrekenbaar voorschot op de kosten voor levering van energie
d. een verrekenbaar voorschot op de kosten voor levering van warmte en warm water;

Artikel 4.3 De verhuurder stuurt jaarlijks een servicenota van afrekening betreffende de voorschotten als bedoeld in lid 4.2 onder b,c,d aan de Gebruiker en waarbij de daadwerkelijke kosten jaarlijks zullen worden verrekend.

Voor de leveringen zoals genoemd bij 4.2 c en d zijn verder geen overeenkomsten o.i.d. gemaakt c.q. aanwezig. Ook geen overeenkomst krachtens de warmtewet op basis waarvan 4.2 d wordt afgerekend.

De verhuurder koopt als grootverbruiker elektriciteit in. De totale kosten zijn daarbij € 0,12 per Kwh. Aan de huurder wordt € 0,20 per Kwh in rekening gebracht (plus administratiekosten 5%).

Door huurder is bezwaar gemaakt en aan verhuurder is gevraagd om de daadwerkelijke kosten voor elektriciteit in rekening te brengen immers het verbruik van het complex van de huurder is onderdeel van het totaalverbruik op grond waarvan het voordelige grootverbruikstarief is verkregen. Tevens heeft de huurder geen keuzevrijheid met betrekking tot leverancier.

Naar aanleiding van het bezwaar en verzoek om de daadwerkelijke kosten in rekening te brengen stelt verhuurder het volgende:
Verhuurder treedt op als leverancier, daarbij gebruik makend van de vergunning hiervoor van een andere organisatie en levert tegen een redelijk tarief aan huurder. Zij stelt hierbij conform de voorwaarden van de ACM te werken (volgens huurder voldoet verhuurder niet aan de ACM voorwaarden).
Huurder betaalt door grootverbruikerstarief minder opslag energiebelasting (schijf 1)en dat voordeel komt verhuurder toe, immers ingeval huurder zelf inkoopt betaalt hij deze lasten.

Kan ik als huurder eisen dat tegen overeengekomen daadwerkelijke kosten voor elektriciteit wordt afgerekend! Verhuurder wil niet naar Huurcommissie voor advies.

Zonder het hele huurcontract en (als daar sprake van is) toepasselijke regelingen doorgenomen te hebben kan ik enkel een algemeen antwoord geven.

In de meeste gevallen mogen alleen vooraf overeengekomen servicekosten in rekening worden gebracht en moeten de daadwerkelijke kosten (achteraf) in rekening gebracht worden. Staat er verder in het huurcontract iets over de levering van elektriciteit door de verhuurder?

Voor nutsvoorzieningen en andere servicekosten dient u jaarlijks een overzicht te ontvangen waaruit de opbouw van de kosten blijkt. Binnen 6 mnd na het einde van het kalenderjaar dient u een dergelijk overzicht te ontvangen.

Als er sprake is van niet-geliberaliseerde woonruimte kan de huurcommissie de kosten toetsen. Hier hoeft de verhuurder niet mee akkoord te gaan.
https://www.huurcommissie.nl/onderwerpen/servicekosten-en-nutsvoorzieningen/inschakelen-huurcommissie

U kunt vrijblijvend contact met mij opnemen als u nog vragen heeft of juridische bijstand wenst.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag