Stel vraag

Wonen, Buren

Particulier


Afbreken gedeelde schuur

Wij hebben in 2021 ons huis gekocht. We hebben een stenen schuur in de achtertuin. Het dak daarvan delen we met de schuur van de buren, maar de afvoer zit aan onze kant.
Wij willen de schuur aan onze kant afbreken, de fundering blijft wel. De buren huren van woningbouwvereniging XYZ, en ik heb met hen hierover contact gehad. Vandaag kwamen ze langs om de plannen te bespreken.
Zij zijn in principe akkoord, onder de voorwaarde dat hun huurder er niet onder leidt, wat praktisch neerkomt dat:
• Wij het dak voor de buren herstellen
• Een afvoer aan hun kant plaatsen en deze aansluiten op het riool
• Naast de tussenmuur (want die is niet waterdicht) een buitenmuur plaatsen. Die tussenmuur zit precies op het midden van de 2 terreinen, dus de buitenmuur komt dan op ons terrein.
• Alles uitgevoerd door een erkende aannemer
Ik vind het nogal wat. Mijns inziens snijd ik het dak doormidden, verwijder de muren en doe niets aan hun kant, ik raak hun eigendom niet aan. Het is aan hun om te zorgen dat de bewoner een afvoer heeft, en waterafdichting van de tussenmuur kan met een sealer i.p.v. een extra muur. Ze betalen mij nu ook geen huur voor het gebruik van mijn afvoer. Omdat ik niet wil dat de buurvrouw met een kapot dak blijft nam ik wel contact met XYZ.
Ons huis was voorheen ook van XYZ, zij hebben hier de hele wijk gebouwd. In 2014 wilden zij knippen in hun bestand en gaven alle huurders de kans te kopen. De mensen die hiervoor woonden namen de kans aan, maar de buren niet. XYZ heeft destijds (1984) goedkoop gebouwd, maar hadden bij opsplitsing van hun bestand kunnen verwachten dat deze situatie daardoor vroeg of laat zou gaan ontstaan.
Los van de ‘luxe’ van een schuur te willen slopen, is de huidige schuur niet goed bruikbaar, want het huidige dak heeft geen goede afloop, dat is ook zojuist door XYZ geconstateerd, waardoor er water op blijft staan. Door dat water is de schuur te vochtig en onbruikbaar voor ons doel.
Mijn vraag nu, moet ik al hun voorwaarden accepteren, of moeten zij zelf zorgen voor hun eigendom?


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag