Stel vraag

Wonen, Buren

Particulier


Actie onterechte beschuldiging woningstichting?

Mijn partner en ik huren al 30 jaar een sociale huurwoning van in Breda. Onlangs hebben we de woningbouwstichting verzocht om op te treden tegen een bewakingscamera van een medehuurder die gericht staat op de gemeenschappelijke brandgang en de achteruitgang van onze tuin. Na enige tijd werden we gebeld door de buurtbeheerder die, kort gezegd, niets wilde doen en ons verwees naar buurtbemiddeling, de website van de woningstichting en die van de Autoriteit Persoonsgegevens. Hij vond het niet nodig om zelf te gaan kijken hoe de situatie er uit zag.
De betreffende buurman met de bewakingscamera heeft in het verleden voor veel overlast gezorgd en zich gewelddadig geuit tegen ons en anderen in de buurt. Hij heeft drie jaar gevangenisstraf uitgezeten i.v.m. een geweldsdelict. Dit zeg ik om aan te geven dat wij op geen enkele manier contact met hem willen en kunnen hebben. Wij waren in de veronderstelling dat dit dus een zaak was voor de woningbouwvereniging. Dit hebben we ook zeer nadrukkelijk naar voren gebracht bij de buurtbeheerder.
Wat schetst onze verbazing als blijkt dat we een aantal weken later worden gesommeerd om ons te melden bij het kantoor van de woningbouwvereniging voor een ‘ordegesprek’ alwaar mijn partner te horen krijgt dat zij of een ander persoon zich agressief heeft geuit tegenover de buurtbeheerder. Ze krijgt geen nadere uitleg, mag niets zeggen of vragen en wordt gedwongen een schuldbekentenis te tekenen, anders wordt in de toekomst geen dienstverlening meer verstrekt door de woningstichting. We hebben hier schriftelijk op gereageerd en aangevoerd dat er geen onvertogen woord in het gesprek met de buurtbeheerder is gevallen en er zeker geen agressie is geuit. (Achteraf vragen we ons af of de buurtbeheerder de confrontatie met de achterbuurman niet wilde of durfde aangaan).
Inmiddels hebben we een brief geschreven waarin we wijzen op de onterechte aantijging van de buurtbeheerder en de woningbouwstichting en verzoeken we om rectificatie en rehabilitatie. N.a.v. deze brief is er alsnog een gesprek geweest met de Wijkteamleider en buurtcoördinator. Zij blijven volhouden dat wij eerst moeten tekenen voordat hun dienstverlening weer wordt opgepakt. Zo staat dat nu eenmaal geformuleerd in hun beleid. We zijn hierover zeer verontwaardigd en onthutst. Los van het feit dat we ons gedwongen voelen tot het afleggen van een valse verklaring vragen we ons af of dit soort praktijken juridisch door de beugel kunnen. Onze terechte klacht over de camera wordt een aanklacht tegen ons.
Ik hoop dat u ons kunt adviseren en een antwoord kunt geven op een aantal vragen:
1. In hoeverre kan de woningbouwcorporatie haar dienstverlening op de genoemde gronden opzeggen? Welke stappen kunnen we zetten? (Zelf denken we o.a. aan: Huurcommissie, Autoriteit Persoonsgegevens, aangifte bij de politie vanwege smaad en laster, en de bewonerscommissie).
2. Is er wellicht een overkoepelende klachtencommissie voor Woningstichtingen waar we terecht kunnen met onze klacht?
3. Welke gevolgen heeft het als dienstverlening van een Woningstichting wordt opgeheven?
PS: als u meer informatie nodig heeft hoor ik dat graag van u.

Het lijkt erop dat je te maken hebt met een complexe situatie en ik begrijp dat dit erg stressvol kan zijn. Ik zal proberen antwoord te geven op je vragen op basis van de informatie die je hebt verstrekt. Onthoud echter dat dit algemene informatie is en dat het altijd raadzaam is om advies in te winnen bij een juridisch professional om je specifieke situatie en rechten te beoordelen.

1. Het stopzetten van dienstverlening door een woningcorporatie is een serieuze zaak. Daar kan niet lichtvaardig toe worden overgegaan en zal altijd gebaseerd moeten zijn op redelijke en controleerbare gronden. Het is belangrijk om bezwaar te maken tegen de eis om een schuldbekentenis te tekenen waarin je op punten schuld bekent die je niet erkent. Je hebt inderdaad een aantal opties die je kunt overwegen, zoals het benaderen van de Huurcommissie. Ze kunnen mogelijk bemiddelen of adviseren. Het Autoriteit Persoonsgegevens kan jou helpen met betrekking tot de bewakingscamera. Een aangifte van smaad- en laster kan ook een optie zijn, maar kan wel een zwaarder traject zijn.

2. Er is een landelijke geschillencommissie voor Woningcorporaties, de Geschillencommissie Wonen. Deze commissie behandelt individuele klachten van huurders over de dienstverlening door hun verhuurder.

3. Het opheffen van de dienstverlening door een Woningstichting betekent dat je mogelijk geen beroep meer kunt doen op hun service in geval van problemen met jouw woning of iets in het beheer van de corporatie, zoals reparaties en onderhoud, of zaken met betrekking tot veiligheid en overlast. Het hangt in grote mate af van wat er gespecificeerd is in je huurcontract of de beleidsstukken van de corporatie.

Ik hoop dat dit enigszins helpt om je op weg te helpen. Overweeg echter wel om verder juridisch advies in te winnen, aangezien dit een ingewikkelde kwestie is en de specifieke uitkomst afhankelijk kan zijn van verschillende factoren die elke situatie uniek maken. Het is ook altijd aan te raden een klacht in te dienen bij de woningcorporatie zelf, want er kunnen procedures zijn die gevolgd moeten worden voordat andere opties kunnen worden overwogen."
----------------
Stichting Rechtswinkel.nl is een landelijk werkende organisatie met studenten en vrijwilligers. Bovenstaand advies is gemaakt op basis van beperkte informatie en is mogelijk onvolledig of zelfs onjuist voor de situatie waarin u zit. Raadpleeg voor uw verdere stappen altijd een jurist of advocaat. Lees disclaimer:https://rechtswinkel.nl/disclaimer

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag