Stel vraag

Overheid, Gemeente, Vergunning

Particulier


Aannemelijk maken ontvangst redelijkerwijs moet worden betwijfeld

Onlangs heb ik een aanmaning gekregen voor een parkeerboete. Volgens de partij (Tobias fiscaal) hebben zij eerder brieven gestuurd. Deze heb ik nooit ontvangen. Wel heb ik direct de originele boete betaald nadat ik de aanmaning kreeg. Nu is er inmiddels een dwanginvordering binnengekomen met kosten voor de aanmaning en verhoging. Volgens Tobias, die de boete heeft opgelegd, kan ik hier geen bezwaar tegen maken wegens Artikel 17 Invorderingswet (lid3). Graag ontvang ik advies op welke manier ik aannemelijk kan maken dat ik de eerdere brieven nooit ontvangen hebt.
Bedankt alvast!

Indien u stelt dat u de brieven nooit heeft ontvangen, is het aan de verzender om aannemelijk te maken dat deze brieven correct en aan zijn verzonden en door u zijn ontvangen.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Bedankt. De tegenpartij heeft mij gewezen op eerder genoemde Artikel 17.

3. Het verzet kan niet zijn gegrond op de stelling dat het aanslagbiljet, de aanmaning, het op de voet van artikel 13, derde lid, betekende dwangbevel of de schriftelijke mededeling, genoemd in artikel 27, eerste lid, niet is ontvangen, tenzij de belastingschuldige aannemelijk maakt dat ontvangst redelijkerwijs moet worden betwijfeld. Bovendien kan het verzet niet zijn gegrond op de stelling dat de belastingaanslag ten onrechte of tot een te hoog bedrag is vastgesteld.


Kan ik ondanks dit artikel vragen aan de tegenpartij het aannemelijk te maken dat de brieven correct ontvangen door mij?


Ik vermoed dan dat het hier niet gaat om een parkeerboete, maar om een naheffingsaanslag parkeerbelasting. U kunt wel bezwaar maken. Maar inderdaad dient u dan wel aannemelijk te maken dat u de de brieven nooit heeft ontvangen. U kunt duplicaten van de betreffende brieven opvragen bij de wederpartij om te controleren op welke datum de brieven zijn verzonden en of het adres klopt.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

In de brief staat: Parkeren zonder te voldoend aan de betaalplicht.

Nu heb ik de boete of naheffing betaald maar wil ik enkel bezwaar maken tegen het niet ontvangen van de eerste brieven. Nu geeft artikel 17 mij het gevoel dat ik weinig kans maak. Telefonisch heb ik al genoemd dat ik de brieven niet heb ontvangen, de tegenpartij zegt dan dat ik postNL hiervoor aansprakelijk moet stellen. Ik neem aan dat mijn adres klopt want ik heb de aanmaning (dat was voor mij de eerste brief) wel ontvangen. Mogelijk kunnen zij aantonen dat de eerdere brieven wel verzonden zijn. Als dit het geval is, wat kan ik dan nog doen?


De brieven kunt u sowieso alvast opvragen. Als u besluit bezwaar te maken, is het immers handig een compleet dossier te hebben. Let op dat u wel tijdig bezwaar maakt. Wat u nog kunt doen om uw bezwaar te motiveren, hangt af van de gehele situatie. Als u wilt dat ik u persoonlijk adviseer, heb ik meer info nodig. U kunt mij een persoonlijk bericht sturen.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Volgens de aanmaning is de termijn om bezwaar te maken al verstreken. Heeft het dan nog zin?
Hoe kan ik u een kopie van de brieven sturen en zijn hier dan kosten aan verbonden?
Bedankt alvast.


Als u mij een persoonlijk bericht stuurt, zal ik reageren en heeft u mijn e-mail adres. U kunt dan de brieven aan mij sturen. Ik zal dan voor u beoordelen of bezwaar maken nog mogelijk is. Uiteraard kosteloos en vrijblijvend.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Dag Sander,

Waar kan ik je email-adres vinden? Ik zie enkel een telefoonnummer.

Gr


Als u mij een persoonlijk bericht stuurt via deze website, zend ik u mijn e-mail adres en kunt u mij de brieven sturen.

Beoordeel dit antwoord:

Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag