Stel vraag

Wonen, Buren

Particulier


Aanleg leidingen stadsverwarming door privéruimtes?

Vanwege verduurzaming is er een project gestart voor de aanleg van een warmtenet (stadsverwarming). In de huidige situatie hebben we een individuele ketelinstallatie met leidingen in een centrale schacht zonder zichtwerk. Vanwege het warmtenet wil men de leidingen nu aanleggen in privé ruimtes, waardoor wasmachines en koelkasten uit de ruimte geplaatst moeten worden, gehele aanpassing voor eigen rekening. Een bestuursvoorzitter (mijn bovenbuurvrouw) en voorstander warmtenet heeft de uitgangspunten van de offerte installateur op verzoek aangepast (alleen mondeling bewijs installateur) met dien verstande dat er naast inlevering van mijn privé ruimte, tevens extra werkzaamheden in mijn woning moeten worden verricht door opbouwwerkzaamheden langs mijn muur. Tevens moet de schacht in mijn privéruimte open om dit op het eigendom van bestuursvoorzitter qua leidingloop zo gunstig mogelijk uit te laten komen, waardoor er op deze verdieping geen opbouw en verplaatsing van apparatuur is. Vanuit de installateur heb ik begrepen dat het niet gewenst was bij de bestuursvoorzitter leidingen te verslepen; dat moet plaatsvinden in onderliggende appartementen met bijbehorende aanpassingen. Ik ben het hier niet mee eens. Wat te doen?

Het is begrijpelijk dat u zich hier niet prettig bij voelt. De situatie lijkt complex en heeft mogelijk raakvlakken met diverse terreinen van het recht, waaronder appartementsrecht, civiel recht en mogelijk ook bouwrecht. Hierbij alvast enkele gezichtspunten die mogelijk relevant zijn:

1. Appartementsrecht: Als u in een appartement woont, zijn er bepaalde regels die voortvloeien uit de splitsingsakte en het splitsingsreglement. Deze documenten geven een beeld van de rechten en verplichtingen van de eigenaars en de VvE (Vereniging van Eigenaren). Het zou aan te raden zijn om deze documenten te bestuderen en te kijken of er iets wordt vermeld over het uitvoeren van werkzaamheden, het gebruik van gedeelde ruimtes, of veranderingen in privegedeeltes.

2. Civiel recht: Over het algemeen geldt het beginsel van 'nemo tenetur se ipsum accusare', hetgeen betekent dat niemand verplicht is om zijn eigen privé eigendom ter beschikking te stellen voor zaken waar men het niet mee eens is. Er moet op een bepaalde manier rekening worden gehouden met uw belangen en u zou mogelijk kunnen stellen dat uw belangen in dit geval onvoldoende zijn meegenomen.

In deze situatie zou het kunnen dat de weg naar de geschillencommissie of de rechter openstaat, maar voordat u die stappen onderneemt zou ik adviseren bij een lokale advocaat of jurist te te informeren over uw specifieke situatie. Het zou bijvoorbeeld mogelijk zijn om de VvE te verzoeken om openheid te verschaffen over de gemaakte beslissingen en deze te herzien. Mogelijk kunnen de werkzaamheden ook op een andere manier vormgegeven worden waarbij uw belangen meer gehonoreerd worden.

Let op: Dit zijn slechts enkele gezichtspunten en mogelijke opties, en is zeker niet uitputtend. Het is belangrijk dat u zich verder laat adviseren door een professional op dit gebied."
----------------
Stichting Rechtswinkel.nl is een landelijk werkende organisatie met studenten en vrijwilligers. Bovenstaand advies is gemaakt op basis van beperkte informatie en is mogelijk onvolledig of zelfs onjuist voor de situatie waarin u zit. Raadpleeg voor uw verdere stappen altijd een jurist of advocaat. Lees disclaimer:https://rechtswinkel.nl/disclaimer

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag