Stel vraag

Overheid, Gemeente, Vergunning

Particulier


Aanklagen overheid voor niet nakomen overeenkomsten?

Onze provincie heeft in 2005 een overeenkomst gesloten met onze gemeente. In die overeenkomst is helder beschreven dat de provincie vanaf dat moment verantwoordelijk is voor het goed beheren van een groot stuk grond in onze gemeente. De laatste 5 jaar wordt dit stuk grond echter niet meer beheerd. Het is een grote wildernis geworden. Ik heb de provincie verzocht om onderhoud te doen. Ik heb een klacht ingediend hierover bij de provincie. En ik heb de gemeente gevraagd om de provincie hierop aan te spreken. Helaas allemaal zonder resultaat. Kan ik de provincie aanklagen voor het niet nakomen van deze overeenkomst? Zo ja, hoe? Door het verwaarlozen van het stuk grond is de leefbaarheid van onze wijk namelijk sterk verslechterd.

Het is zeker begrijpelijk dat je gefrustreerd bent over de situatie. Overheden zijn gebonden aan de wet en moeten zich houden aan contracten en overeenkomsten die zij sluiten net als iedere andere partij. Zo'n overeenkomst die de overheid aangaat wordt ook wel een 'publiekrechtelijke overeenkomst' genoemd.

In principe kun je de overheid aanspreken voor het niet nakomen van de overeenkomst. In eerste instantie lijkt het passend om een bestuursrechtelijke procedure te starten. Het is verstandig om eerst een bezwaarschrift in te dienen bij de provincie. Hiermee maak je formeel kenbaar dat je het niet eens bent met het feit dat de provincie haar verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt. Dit bezwaarschrift moet je indienen binnen 6 weken nadat je de beslissing (of in dit geval het uitblijven van actie) van de provincie hebt ontvangen.

Mocht de provincie na het bezwaarschrift nog steeds geen actie ondernemen, dan kun je in beroep gaan bij de rechtbank. Dit heet een bestuursrechtelijke procedure. Je zou in dit geval in beroep gaan tegen het zogenoemde \"niet handelen\" van de provincie - juridisch gezien kan dit gezien worden als een besluit, waartegen je in beroep kunt gaan.

Daarnaast zou je ook een civiele procedure kunnen overwegen, gezien het hier om een overeenkomst gaat. Dit is echter een complex terrein met het oog op de overeenkomst met een overheidsinstantie.

Het is sterk aan te raden om een advocaat of jurist in te schakelen voor dit proces. Deze kan je precies vertellen welke stappen je moet ondernemen en kan je ook bijstaan in de procedure(s). Het niet nakomen van een overeenkomst door de overheid is complexe materie waar specialistische kennis voor vereist is.
----------------
Stichting Rechtswinkel.nl is een landelijk werkende organisatie met studenten en vrijwilligers. Bovenstaand advies is gemaakt op basis van beperkte informatie en is mogelijk onvolledig of zelfs onjuist voor de situatie waarin u zit. Raadpleeg voor uw verdere stappen altijd een jurist of advocaat. Lees disclaimer:https://rechtswinkel.nl/disclaimer

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag