Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


6 weken geleden ben ik overgestapt naar een andere provider. Sindsdien kan ik door, bij hen bekende, technische problemen bijna geen tv programma's opnemen c.q. afspelen, ervaar ik veel storing in uitzendingen, mijn internetverbinding is uiterst langzaam en ook de telefoonverbinding vertoont storingen. Ik heb 2 x geklaagd, zonder resultaat. Nu voorgesteld het contract te ontbinden omdat niet geleverd wordt wat is overeengekomen. Dit wordt geweigerd. Wat zijn mijn plichten en rechten in deze?

U moet beginnen met het schrijven van een ingebrekestelling waarin u de provider de tijd geeft van twee weken de technische problemen adequaat op te lossen, daarna ontstaat juridisch verzuim. Verzuim geeft u recht op schadevergoeding of ontbinding. Als u wilt kan ik u helpen met het schrijven van de brief ; soms moet er ook een voorwaarde vernietigd worden in dezelfde brief.

Beoordeel dit antwoord:

U wil begrijpelijkerwijze de overeenkomst ontbinden, maar u moet de provider eerst formeel in gebreke (laten) stellen (per aangetekende brief) met omschrijving van de klachten en de eerdere contacten hierover en daarbij sommeren tot herstel van de gebreken binnen 14 dagen (zie ook de toepasselijke voorwaarden), en aangeven dat u bij gebreke daarvan de overeenkomst ontbindt. Eerdere ontbinding is niet mogelijk. Ik help u hier graag bij.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag