Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


4 jaar geleden hebben mijn toenmalige vriendin en ik gezamenlijk een lening afgesloten. Samen getekend, volgens de bank evenveel verantwoordelijk. Maar ik heb daar altijd als enige voor betaald. Nu is zij sinds kort ineens vertrokken en heeft mij o.a. met die lening achtergelaten. Ik heb haar meerdere keren verzocht om met mij te regelen dat zij haar deel vd lening overneemt, (volgens de bank kon dat) maar dat heeft ze steeds geweigerd. Het gaat om een behoorlijk bedrag en ik kan het allemaal alleen niet meer opbrengen. Is het mogelijk haar te dwingen alsnog te betalen?

Oei. Dat is niet zo best. Het is inderdaad zo dat meerdere contractanten ieder zelf hoofdelijk aansprakelijk zijn voor nakoming van een contract. Wanneer hier onderling afspraken over zijn gemaakt, zoals het samen delen van de terugbetaling, is dat een tweede contract waar de bank dus geen partij bij is.
Wat u rest is het vorderen van nakoming van dit tweede contract, schriftelijk en aangetekend of vervolgens via de rechter. Omdat de lening 4 jaar geleden is afgesloten en vanaf dan de terugbetalingsplicht, ook tussen u tweeën, bestaat, moet u ook nog uitkijken voor verjaring.
Daarnaast moet je voor elke rechtsgang overwegen welke risico's er zijn. Denk bijvoorbeeld na of zij wel draagkracht heeft om terug te betalen (een kale kip kun je niet plukken), wat is er destijds (op papier) afgesproken etc.

Beoordeel dit antwoord:

als u op dat moment de lening af betaal+d kunt u de kosten in regressie bij haar verhalen.
ik zou in dit geval een rechtzaak willen voorstellen waarbij de terug betaling van het reeds betalende inzet is.
het hieruit verkregen vonnis leverd een titel op waarmee u beslag kunt laten leggen op de (on) roerende goederen van uw (ex) partner

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Hartelijk dank voor uw tijd en antwoorden.
Toevallig heb ik net een mail gekregen van mijn ex en het lijkt erop dat ze nu toch wil meewerken. Dat is altijd nog de beste oplossing dus ik wacht dit eerst even af.

MvgGratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag