Reviews voor Marcel Cohen

HelderMoeten we dan eerst bezwaar indienen alvorens te kunnen procederen?


Een jurist die stelt dat een VvE besluiten mag nemen die afwijken van wat het modelreglement voorschrijft kan ik niet serieus nemen.


Helder en duidelijk antwoord


Helder antwoord. Het is alleen nog niet duidelijk wanneer de buren zich precies tegen het gebruik van het dakterras kunnen verzetten. Wat wordt verstaan onder overlast?


De gegeven informatie is vrij algemeen en houdt geen rekening met het feit dat ik in ieder geval tot op zekere hoogte al bekend ben met de mogelijkheden, zoals m.i. ook blijkt uit mijn vraagstelling.


Duidelijk, eerlijk en prettig.


Duidelijk en snel antwoord


Duidelijk