Wonen, Buren


Wat te doen met de nieuwe boze blowende buurman?

Volgend stukje tekst gaat over de mogelijkheden die het huurrecht de huurder biedt als deze ernstige geur, geluid of gedragshinder overlast ervaart van (nieuwe) buren.
Burenoverlast heeft iedereen wel eens van dichtbij heeft meegemaakt. In het Nederlandse recht bestaan er diverse rechtsgebieden die u in dat geval kunt gebruiken zoals verzoek om handhaving als gemeentelijke regels worden overschreden, of u spreekt uw buren aan wegens onrechtmatige vorm van burenhinder, echter; er wordt niet altijd gedacht aan de mogelijkheid uw wooncorporatie aan te spreken als een andere huurder zich niet gedraagt en u er stelselmatig last van heeft. Welke mogelijkheden biedt het huurrecht iets aan de overlast te doen?

Artikel 241 van boek 7 BW stelt dat er een gebrekenboek is, maar dat is een minimale opsomming. Het gebrekenboek kunt u vinden bij de huurcommissie wat betreft onderhoudsgebreken https://www.huurcommissie.nl/fileadmin/afbeeldingen/Downloads/Gebrekenboek_Huurcommissie_versie__juli_2021.pdf

Er zijn nog meer gebreken denkbaar als je het algemene artikel 204 lid 2 BW bekijkt:

"Een gebrek is een staat of eigenschap van de zaak of een andere niet aan de huurder toe te rekenen omstandigheid, waardoor de zaak aan de huurder niet het genot kan verschaffen dat een huurder bij het aangaan van de overeenkomst mag verwachten van een goed onderhouden zaak van de soort als waarop de overeenkomst betrekking heeft."

Nu blijkt uw nieuwe buurman niet alleen de hele dag te blowen maar ook voor reden niet vatbaar. Hij scheldt iedereen uit die dichtbij komt en hem aanspreekt, sterker hij komt bedreigd over en intimideert de hele buurt. Na de zoveelste poging van u en eventueel anderen* kunt u besluiten dat de nieuwe huurder diens gedrag u belemmert optimaal van uw balkon, de buitenlucht en de zon te genieten vanwege de indringende stankoverlast, en dat u bang bent hem alleen tegen te komen.

Bovenstaand gedrag wordt de verhuurder - op voorwaarde dat hij u beider verhuurder is- aangewreven. Het gedrag van uw buurman is een gebrek in de zin van artikel 204 geworden, een omstandigheid, die niet aan u toe te rekenen is. U kunt dan uw verhuurder in gebreke stellen en hem een redelijke tijd gunnen iets aan het probleem te doen. U mag bij wijze van stok achter de deur een deel van de huur opschorten. Als u het aandurft kunt u ook stellen dat u een **huurprijsvermindering toepast gelijk aan de vermindering van het genot dat u moet missen van uw balkon. De prijsvermindering kan met terugwerkende kracht worden toegepast van zes maanden. U kunt uw klacht deponeren bij de huurcommissie of rechter als u een vrije sector huurt.

Verwacht u niet direct ontruiming van de woning maar eerder afspraken over het roken buiten of andere beperkende maatregelen al dan niet met inzet van de buurtagent. Een buur moet het wel echt heel bont maken wil ontruiming een optie zijn. Tot slot een relativerend filmpje van mr. Frank Visser https://youtu.be/BgWgyORDj6U

* aangeraden is in een soort logboek de overlast te noteren en zo goed als mogelijk samen te werken met de andere buren die ook overlast ervaren.
* *het toepassen van een prijsvermindering brengt risico met zich mee als u in een latere fase in het ongelijk wordt gesteld, daarom moet u hier voorzichtig mee zijn.

Monique Ferwerda

Jurist, Heerhugowaard

Consumentenrecht, Burenrecht en Familie en personen

Monique Ferwerda