Familie, Scheiden, Alimentatie


Wat gebeurt er met kinderalimentatie bij jongmeerderjarigen?

Tot 18 jaar betaalt de alimentatieplichtige ouder kinderalimentatie aan de verzorgende ouder. Afspraken omtrent de alimentatie worden onderling gemaakt tussen de ouders. Dit is anders geregeld wanneer het kind jongmeerderjarig is.
Vanaf 18 tot 21 jaar is een kind jongmeerderjarig, we spreken dan van alimentatie voor jongmeerderjarigen. Ouders zijn verplicht zijn om te voorzien in de kosten van levensonderhoud en studie van hun meerderjarige kinderen tot het 21ste levensjaar. Dit volgt uit artikel 395a lid 1 boek 1 Burgerlijk Wetboek. Vanaf de 21ste verjaardag is er geen verplichting meer om alimentatie te betalen, ongeacht of het kind dan nog studeert. Er kunnen echter afspraken opgenomen worden in het ouderschapsplan om ook na de 21ste verjaardag te voorzien in de kosten van levensonderhoud en studie.

De alimentatie wordt vanaf 18 jaar rechtstreeks aan het kind betaalt. Hier kan een ouder zelf afspraken over maken met het kind. Er veranderd in beginsel niks aan het alimentatiebedrag, tenzij er sprake is van gewijzigde omstandigheden. Dit is bijvoorbeeld het geval als een kind zelf een inkomen heeft of studiefinanciering ontvangt. In dat geval kunnen ouder en kind overleggen om een herberekening te laten maken en een ander alimentatiebedrag af te spreken.

Als een ouder weigert om de alimentatie te betalen, kan een jongmeerderjarigen ervoor kiezen om het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) in te schakelen. Het LBIO kan de achterstallige alimentatie innen. Hiervoor is het van belang dat de alimentatie is vastgesteld door de rechter.

Claudia Mungo

Student, Eindhoven

Personen- en familierecht

Claudia Mungo