Familie, Scheiden, Alimentatie


Denk vooruit en beslis al voor geboorte over achternaam

Als u en uw partner verwachten ouders te worden is het goed om al voor de geboorte een keuze te maken over de achternaam (geslachtsnaam). Als u dit niet voor de geboorte heeft gedaan moet u namelijk samen, in persoon, een keuze maken bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Als een van de ouders (nog) niet in staat is mee te gaan wordt de naamkeuze al ingewikkelder. Vergeet ook niet dat de keuze van de achternaam gevolgen heeft voor toekomstige kinderen.
.
Indien u verwacht ouders te worden doet u er goed aan om al voor de geboorte samen te beslissen welke achternaam (geslachtsnaam) u gaat kiezen bij de geboorteaangifte. Als er nog geen keuze is vastgelegd moet u namelijk samen, in persoon, een keuze maken bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Als een van de ouders (nog) niet in staat is mee te gaan ontstaat er een ingewikkeldere situatie.

Als er geen (geldige) keuze gemaakt wordt zal het kind de achternaam van de vader krijgen indien er sprake is van een huwelijk/geregistreerd partnerschap, of de achternaam van de moeder in de gevallen waarbij de andere ouder het kind wel heeft erkent/nog niet heeft erkent.

U kunt echter ook samen voor de geboorte al uw keuze laten vastleggen. De ambtenaar van de burgerlijke stand zal daar een akte van opmaken.

Als u toch onverhoopt in de situatie terecht komt waar een van de ouders niet mee kan naar de geboorteaangifte kunt u nog een authentieke volmacht opmaken. De andere ouder mag dan ook namens de andere ouder de naamskeuze maken.

Vergeet tot slot ook niet dat de mogelijkheid om de achternaam te kiezen in principe alleen bij de geboorte van het eerste kind bestaat. Als er in dezelfde situatie (sprake is van gezamenlijk gezag, een huwelijk of geregistreerd partnerschap) een volgend kind wordt geboren, krijgt dit kind (en volgende kinderen) dezelfde achternaam.

Dennis Uygul - van Dam

Advocaat, Rotterdam

Strafrecht, Bestuursrecht en Huurrecht

Dennis Uygul - van Dam