Politie, Justitie


De eventuele gevolgen van een strafbeschikking (justitiële documentatie en de VOG).

U heeft een strafbeschikking ontvangen en vraagt zich af wat voor eventuele gevolgen dit voor u kan hebben. Als u niet in verzet gaat, of u voldoet aan de voorwaarden van de strafbeschikking, dan wordt deze onherroepelijk. Dit staat gelijk aan een veroordeling. Bijna alle misdrijven en overtredingen komen op uw justitiële documentatie (strafblad) te staan. Dit kan gevolgen hebben in de toekomst, bijvoorbeeld als u een VOG (verklaring omtrent gedrag) nodig heeft.
.
STRAFBESCHIKKING ONTVANGEN
Als u een strafbeschikking ontvangt lijkt betalen misschien de beste optie, omdat de boete bijvoorbeeld niet zo hoog is. Maar een strafbeschikking waar geen verzet tegen wordt ingesteld en/of wordt betaald is onherroepelijk. Dat houdt in dat de zaak is afgehandeld en in de meeste gevallen op uw justitiële documentatie (strafblad) geregistreerd wordt. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben afhankelijk van uw situatie.

U heeft normaal gesproken 14 dagen de tijd om tegen een strafbeschikking in verzet te gaan. Als u besluit om geen verzet in te stellen dan zal de strafbeschikking onherroepelijk worden. Ook als u besluit de strafbeschikking binnen twee weken te voldoen/betalen gaat u in principe akkoord met de beschikking.

JUSTITIËLE DOCUMENTATIE
Uw justitiële documentatie is de plek waar een overzicht wordt bijgehouden van uw contacten met justitie. De wet bepaald welke feiten op uw justitiële documentatie worden bijgehouden en voor welke duur. Zo zijn lage snelheidsovertredingen bijvoorbeeld niet terug te vinden op uw documentatie, maar de meeste overtredingen en alle misdrijven zijn wel te vinden op uw documentatie. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben als u bijvoorbeeld een verklaring omtrent gedrag nodig heeft.

Voor de meeste overtredingen worden zaken waarin een boete van minder dan 130 euro is opgelegd niet op de justitiële documentatie geregistreerd. Bent u benieuwd wat er op uw justitiële documentatie staat? U kunt via de site van Justid (Justitiële informatiedienst) inzage verzoeken in uw justitiële documentatie.

VERKLARING OMTRENT GEDRAG (VOG)
Indien u voor uw (toekomstige) werk een verklaring omtrent gedrag nodig heeft kan een strafbeschikking roet in het eten gooien. Deze is zoals gezegd terug te vinden op uw justitiële documentatie en zal meegewogen worden bij de beoordeling van uw verzoek.

Een strafbeschikking kan tot gevolg hebben dat uw verzoek voor een VOG wordt afgewezen met alle gevolgen van dien, terwijl u hier nooit bij stilgestaan heeft. Het is wel van belang dat het om een strafbaar feit gaat dat in (redelijke) verhouding staat tot het doel waarvoor u de verklaring omtrent gedrag nodig heeft.

OVERIGE MOGELIJKE GEVOLGEN
Omdat de strafbeschikking onherroepelijk is en op uw justitiële documentatie staat staat dit gelijk aan een (eerdere) veroordeling. Stel u gaat solliciteren en er wordt u gevraagd of u ooit veroordeeld bent voor een overtreding of misdrijf. Of u wilt een verzekering afsluiten en de verzekeringsmaatschappij vraagt over uw strafrechtelijk verleden.

Aangezien een strafbeschikking gelijkstaat aan een veroordeling en ook terug te vinden is op uw justitiële documentatie kunt u problemen krijgen als u niet eerlijk antwoord geeft. Dit kan weer veel gevolgen hebben als uw werkgever of verzekering achter de leugen komt.
U heeft dan gelogen en kunt mogelijk ontslagen worden of problemen krijgen met de dekking van uw verzekering.

CONCLUSIE
Hoewel het voldoen van een strafbeschikking soms de makkelijkste uitweg lijkt, kan dit afhankelijk van uw situatie nog jarenlange gevolgen hebben. Ook is de termijn van twee weken om verzet in te stellen snel voorbij. Denk dus goed na wat u met een strafbeschikking doet en vergeet niet verzet in te stellen als u het niet eens bent met de strafbeschikking.

Dennis Uygul - van Dam

Advocaat, Rotterdam

Strafrecht, Bestuursrecht en Huurrecht

Dennis Uygul - van Dam