Stel vraag

Wonen, Buren

Particulier


Wij hebben een vergunning gekregen voor het plaatsen van een dakkapel. Deze wordt op minder dan 2 meter van onze buurman gebouwd omdat wij in een 2 onder 1 kap woning wonen. De dakkapel komt op de zijkant van ons dak en kijk uit op het dak van onze buurman. Wij hebben de plannen kenbaar en besproken met de buurman. Deze heeft nu kenbaar gemaakt het niet eens is met de plaatsing en wil zich beroepen op het burenrecht. Hij vindt dat hij geen privacy meer heeft omdat wij vanuit onze nieuwe dakkapel op zijn dakraam kunnen kijken en als het raam open zou staan, kunnen wij hem horen praten. Hij is alleen en het dakraam is van zijn slaapkamer.

Hij wil dat de ramen geblindeerd wordt en dat de ramen vast zijn. Blinderen vind ik niet z'n probleem (kijk tenslotte uit op een dak), maar het dichtmaken van het ene raam heb ik wel veel moeite mee omdat ik dan niet meer bij de buitenkant van de kapel kan (onderhoud) en ook geen ramen kan zemen.

Kunnen wij de dakkapel plaatsen als de buurman geen toestemming geeft?
Ook al blinderen we de ramen?
Wat zijn onze kansen als dit voor de rechter komt?

De omschrijving van uw woning t.o.v. de woning is mij niet helemaal duidelijk, maar de regel die hier van toepassing is bepaalt dat er alleen sprake zou zijn van een "blinderingsplicht" als je rechtuit kijkend (dus niet schuin) vanuit de dakkapel "het erf" te zien is.

Er bestaat geen verplichting om ramen te installeren die nooit geopend kunnen worden.

Zie in dit verband deze uitspraak:
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBUTR:2012:BX1226

4.16. Op grond van artikel 5:50 lid 1 BW is het niet geoorloofd, tenzij de eigenaar van het naburige erf daartoe toestemming heeft gegeven, binnen twee meter van de grenslijn van dit erf vensters of andere muuropeningen, dan wel balkons of soortgelijke werken te hebben, voor zover deze op dit erf uitzicht geven.

In lid 3 van artikel 5:50 BW is bepaald dat de in dat artikel bedoelde afstand van twee meter wordt gemeten rechthoekig uit de buitenkant van de muur daar, waar de opening is gemaakt, of uit de buitenste naar het naburige erf gekeerde rand van het vooruitspringende werk tot aan de grenslijn der erve of de muur.

Dit derde lid moet als volgt uitgelegd worden. Het eerste deel van deze bepaling (“rechthoekig uit de buitenkant van de muur daar, waar de opening is gemaakt”) ziet op raam- of deuropeningen en geeft duidelijk weer dat slechts ramen en deuren die, bezien vanuit de positie dat men voor de raam- of deuropening staat, recht naar voren uitzicht geven op het naburige erf, strijdigheid met het in artikel 5:50 lid 1 BW bepaalde kunnen opleveren. Het tweede deel van de bepaling (“uit de buitenste naar het naburige erf gekeerde rand van het vooruitspringende werk”), maakt duidelijk dat slechts de rand van een balkon (zijnde een vooruitspringend werk), waarover recht naar voren op het naburige erf wordt gekeken, strijd met het in artikel 5:50 lid 1 BW bepaalde kan opleveren.

In een andere uitspraak komt de rechter juist weer wel tot de conclusie dat een raam geblindeerd moet zijn als je (schuinkijkend) "het erf" (in dat geval "de tuin") van de buren kunt zien.

Er zijn dus best wel argumenten aan te voeren waarom u uw raam niet zou hoeven te blinderen, maar als de buurman naar de rechter stapt, dan loopt u het risico dat het alsnog moet, omdat uw raam nu eenmaal binnen twee meter van de buurman zit.

Er is echter geen regel die u voorschrijft dat uw ramen niet open zouden mogen.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag