Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Zakelijk


Wij hebben een parkeerbedrijf bij Schiphol, nu blijkt dat een concurrent onze naam gebruikt om door te linken naar zijn eigen site. Dit houdt in dat hij op een oneigenlijke wijze probeert klanten van ons af te pakken. Is dit legaal en wat kunnen wij hieraan doen?

Wij hebben de naam cheap-parking (www.cheap-parking.nl) de naam die gebruikt wordt om door te linken is www.cheap-parkingschiphol.nl je komt dan op de site van Quickparking.
Onze naam is geregistreerd bij de KvK.

Volgens mij is de naam Cheap parking schiphol onderscheidend genoeg ten opzicht van uw naam cheap parking. Daarom kunt u volgens mij een concurrent niet verbieden om deze naam te gebruiken.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Goedemiddag,

Dank voor uw reactie, dat zou betekenen dat wij met een aangepaste naam hetzelfde kunnen doen bij de concurrent???? Wij zullen alleen de naam vast moeten leggen bij Hostnet, net zoals de concurrent gedaan heeft. Vind het toch een vreemde zaak dat dit zomaar kan. Het is wel zo dat er een moordende concurrentie is onder de parkeerders Schiphol, maar vind eigenlijk dat dit soort acties 'not done' is.


Uw naam is een bijna beschrijvende naam en dat maakt het extra moeilijk om die naam te beschermen. Ik lees in de media dat er een moordende concurrentie is onder parkeerders Schiphol maar in uw naam wordt juist niet verwezen naar schiphol en in de naam van de concurrent wel. Daarin is uw concurrent dus juist onderscheidend en daarom is het volgens mij toegestaan.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Goedemiddag,

Dank voor uw reactie, dat zou betekenen dat wij met een aangepaste naam hetzelfde kunnen doen bij de concurrent???? Wij zullen alleen de naam vast moeten leggen bij Hostnet, net zoals de concurrent gedaan heeft. Vind het toch een vreemde zaak dat dit zomaar kan. Het is wel zo dat er een moordende concurrentie is onder de parkeerders Schiphol, maar vind eigenlijk dat dit soort acties 'not done' is.


Juridisch is dit een ingewikkelde vraag. Het is een grijs gebied, waarbij het nog maar de vraag is of u gelijk krijgt of niet. Zie voor een uitgebreide toelichting: https://ictrecht.nl/factsheets/geef-hier-die-domeinnaam/ U kunt in elk geval de wederpartij aanschrijven en stellen dat zij inbreuk maken op uw handelsnaam. Ik heb het stuk waarnaar ik verwijs als een helder stuk ervaren. Mocht u vragen hebben, kunt u de vraag natuurlijk hier stellen of mij direct benaderen.

U kunt daarnaast de provider van de wederpartij (te vinden op www.sidn.nl/nc/over-nl/whois) aanschrijven om te vragen of zij de website willen blokkeren in verband met eventueel inbreuk op een handelsnaam. U kunt aangeven dat er sprake is van een handelsnaam, dat uw concurrent klanten 'afsnoept' en dat u klanten misloopt op deze manier.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Dank voor uw antwoord, ik zal in ieder geval de wederpartij aanschrijven en de provider vragen om de website te blokkeren. Wordt vervolgd :-)


De wederpartij maakt zich schuldig aan "typosquatting". Dit kan onrechtmatig zijn. U kunt natuurlijk een rechtszaak beginnen, maar een arbitrage bij het WIPO is vermoedelijk goedkoper en sneller. Voor een voorbeeld zie http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/text/2013/dnl2013-0023.html. Op de website van het WIPO vindt u meer informatie over dit soort procedures.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Wij hebben de wederpartij benaderd en wachten af. Bedankt voor uw support!


Geachte heer, mevrouw,

Dit is een mooi voorbeeld waar veel verschillende juridische vraagstukken elkaar raken. Ik ga het voor u niet ingewikkelder maken dan het al is, maar wil u toch één advies meegeven. Een merkrecht geeft u een krachtig instrument in de concurrentiestrijd. Een merkrecht moet u echter wel aanvragen (zie voor meer info: http://www.rvo.nl/onderwerpen/innovatief-ondernemen/octrooien/octrooi-merk-model/merkenrecht). Het woord cheap-parking is moeilijk als merk te beschermen, maar er zijn ook andere zaken die u als merk kunt beschermen, zoals uw logo etc. Wellicht een idee voor de toekomst, er zijn veel specialisten op de markt die u hierin kunnen bijstaan.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag