Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Wij hebben een paar weken geleden een gesprek gehad met een cash en carry centre om een ruimte huren voor de verkoop van onze producten. Na afloop van het gesprek hebben wij tegen mijn gesprekspartner ( de eigenaar van het cash en carry centre gezegd, dat wij het een en ander zouden bespreken en dat wij graag een overzicht van de kosten wilden ontvangen. Dit overzicht heeft meneer mij opgestuurd in een e-mail ( niet pdf bestand of een andere bijlage, maar opgeschreven in een e-mail). Hierna heb ik hem een e-mail gestuurd ermee akkoord te gaan. Vervolgens heeft meneer de huurovereenkomst en de algemene voorwaarden naar mij toegestuurd. Wegens een terminale patient in de familie hebben wij helaas de formulieren nog niet kunnen doorlezen en terug kunnen sturen. Na een tijdje de formulieren door te hebben gelezen, hebben wij besloten voorlopig toch geen gebruik te maken van zijn aanbod. Hierna hebben wij de vorige e-mail ontvangen: In uw mail heeft u aangegeven dat u voorlopig wenst af te zien van deelname aan ...

Volgens onderstaande mailwisseling in juni j.l. heeft u een huurovereenkomst afgesloten met het...
Het (nog) niet terug zenden van een getekend exemplaar verandert niets aan deze overeenkomst.

Omdat u spreekt over het voorlopig afzien van deelname, dus als een andere ingangsdatum wilt, kunt u ons een voorstel doen.
Anders nemen wij aan dat u gewoon per 1 sept. begint.

Onze vraag is: zijn wij verplicht om deze huurovereenkomst te ondertekenen en op te sturen naar deze firma? Of is dit een manier van manipuleren om ons te dwingen om een huurovereenkomst met deze firma aan te gaan?

Een overeenkomst ontstaat in eerste instantie door aanbod en aanvaarding.
Het aanbod betrof in dit geval tenminste de huurprijs. Dit aanbod heeft u aanvaard. Niet geheel duidelijk, maar toch tussen de regels door te lezen, lijkt het zo te zijn geweest dat ook de ingangsdatum reeds besproken was, waarbij overeenstemming bestond.
Aan deze aanvaarding en overeenstemming kan de verhuurder u houden. Er zullen echter ook een aantal zaken nog onbesproken zijn gebleven die pas in de schriftelijke stukken aan de orde kwamen. Over deze zaken is daarmee dus nog geen overeenstemming bereikt, waardoor teruggevallen zal moeten worden op bepalingen uit de wet die (zakelijke) huur bespreken.
Het zou in deze situatie dus wel eens handiger kunnen zijn ofwel het geheel af te wijzen op een onaangename verassing die uit de papieren blijkt, mocht daar sprake van zijn, ofwel inderdaad gezamenlijk een nieuwe ingangsdatum te bepalen.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag