Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Wij hebben een aanbetaling gedaan bij brugman badkamer/keukens. Nu is het complete vertrouwen bij brugman weg vanuit onze kant, dit doordat er verschillende fouten zijn gemaakt en gezegd en betreft het totale bedrag was ook niet de afspraak die wij hadden gemaakt, werd uiteindelijk duurder, communicatie niet luisteren etc. Kortom weg ons vertrouwen in de keukenleverancier na 3x te hebben gezeten met elkaar. Kunnen wij de 500 euro aanbetaling terugvorderen ?
Mvg

De eerste vraag is of u bij de aanbetaling een koopovereenkomst heeft getekend. Als dat het geval is, is het van belang na te gaan wat daaraan is bepaald over het annuleren van een opdracht. Vaak is bedongen dat dan een boete van bijvoorbeeld 20 procent moet worden betaald.

Als een koopovereenkomst is getekend, dient deze uiteraard correct te worden nagekomen. U kunt dus hoe dan ook altijd stipte en volledige nakoming eisen.

Indien die nakoming niet tijdig of na schriftelijke ingebrekestelling binnen redelijke termijn plaatsvindt heeft u op grond van de wet het recht de koopovereenkomst te ontbinden. Bij ontbinding geldt een ongedaanmakingsverplichting en heeft u aanspraak op terugbetaling van het betaalde voorschot.

Helaas is het gebrek aan vertrouwen geen wettelijke grond om onder een koopovereenkomst uit te komen. Concrete fouten die u kunt benoemen omdat gemaakte afspraken niet worden nagekomen kunnen dat wel zijn.

U schrijft dat verschillende fouten zijn gemaakt. Kunt u aangeven welke fouten dat zijn en welke concrete afspraken in de koopovereenkomst daarmee zijn geschonden?

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag