Stel vraag

Wonen, Buren

Particulier


Wie verantwoordelijk voor kosten verwijderen zwam en herstel kruipkelder?

In januari 2022 hebben we een bouwtechnische keuring laten uitvoeren in een appartement waarop ons bod was aanvaard. Bij de keuring werd er houtworm in de kruipkelder vastgesteld, Het bouwtechnisch verslag meldt dat: "Er zijn sporen gevonden van schimmels en/of houtaantastende insecten in het vloerbeschot of de vloerbalken en constructies." In het verslag werd verder geen melding gemaakt van de aanwezigheid van schimmels, vocht of zwam in de kruipkelder en geen schade aan de vloerbalken.

Op 16 mei zou de overdracht plaatsvinden, maar nu heeft het bestrijdingsbedrijf dat we gevraagd hadden om de kruipruimte te inspecteren op houtworm, zwam aangetroffen. De kosten om dit alles te verdelgen, herstellen en preventieve maatregelen te nemen zijn ongeveer 9,000 euro. Kan dit als verborgen gebrek tellen en als ja, op de verkoper worden verhaald?

Onze koopakte heeft geen ouderdomsclausule en meldt dat: "Voor gebreken die het normale gebruik belemmeren en die niet aan koper bekend of kenbaar waren op het moment van het tot stand komen van deze koopovereenkomst is verkoper uitsluitend aansprakelijk voor de herstelkosten. Bij
het vaststellen van de herstelkosten wordt rekening gehouden met de aftrek 'nieuw voor oud'.


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag