Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Wie is de eigenaar van een boom op mijn volkstuin ? De vereniging of ik ? De boom stond er al voor ik de tuin huurde.

Dan is deze van de verhuurder. Deze is dan verantwoordelijk voor het onderhoud en of verwijderen van de boom.

Beoordeel dit antwoord:

De eigenaar van de grond is tevens de eigenaar van alles wat in of op de grond gebouwd is en bestemd is om duurzaam ter plaatse te blijven. Zoals de boom. De huurder moet voor de boom zorgen. Wil je als huurder de boom verwijderen, dan heb je toestemming nodig van de eigenaar, tenzij dat anders is afgesproken in het huurcontract.

Beoordeel dit antwoord:

De eigenaar van de grond is door natrekking tevens eigenaar van de boom. U heeft als huurder slechts het recht gekregen om de grond en alles wat zich daarop of daarin bevindt gedurende de looptijd van de huur te gebruiken. Het verwijderen van de boom is slechts voorbehouden aan de eigenaar ervan.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Hieruit begrijp ik dat de vereniging die de grond huurt van de gemeente eigenaar is van datgene wat
op de tuin aanwezig is en duurzaam moet verblijven zoals alle bomen en struiken.


Nee, de eigenaar van de grond is de eigenaar van alles wat in de grond zit. Als de vereniging de grond huurt van de gemeente, dan is de vereniging dus niet de eigenaar en de gemeente (zeer waarschijnlijk) wel. Hopelijk is naast de huurovereenkomst wel door middel van een opstalrecht geregeld dat uw planten en groenten eigendom worden en blijven van u. Maar dat gaat een beetje buiten uw vraag om.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag